دکتر غلامعلی اکبرزاده

دکتر غلامعلی اکبرزاده پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر غلامعلی اکبرزاده

Dr. gholam ali akbarzadeh

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغذیه میگو برافزایش میزان نیتروژن و فسفردرمحیط استخرهای پرورشی میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 2
3 استفاده از شاخص های تروفیک مقیاسی و غیرمقیاسی در ارزیابی و طبقه بندی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
5 بررسی ارتباط بافت بستر با تراکم ماکروبنتوزها در سواحل استان هرمزگان، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها پس از شکوفا یی جلبکی گونه Cochlodinium polykrikoides در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 21
7 بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 3
8 بررسی ساختار جامعه فیتوپلانکتونی در آب های ساحلی استان هرمزگان (مناطق قشم و بندر لنگه) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی گروه های هم سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,۱۸۵۱، در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه های اصلی(PCA) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 4
11 تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium polykrikoides (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 2
12 تغییرات مکانی و زمانی جمعیت فیتوپلانکتون ها در آب های ساحلی قشم و بندرلنگه در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 5
13 کارایی حذف سلولهای جلبکی مضر با غلظتهای مختلف دوغاب خاک رس (دریافت مقاله) فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری دوره: 14، شماره: 3
14 مقاله علمی – پژوهشی: تغییرات مکانی و زمانی ماهیان در اجتماعات مرجانی (جزیره هنگام، خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 6
15 مقاله علمی – پژوهشی: کیفیت آب مزارع پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) طی یک دوره پرورش در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 6
16 یافته علمی کوتاه: بررسی علل سفید شدگی مرجان های شاخ گوزنی (Acropora spp.) جزیره هندورابی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 3
17 یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicus در بندرسیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
2 احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicusدر بندرکوه مبارک استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت های آبزی پروری بر ساختارجمعیت ماکروبنتوز ها در خور تیاب با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
4 ارزیابی تاثیر بیست ساله حجم روان آبهای ورودی خوریات بر صید میگوهای تجاری استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
5 ارزیابی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر صید بیست ساله میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
6 ارزیابی تغییرات بار مواد آلی حاصل از پرورش ماهیان دریایی در قفس واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
7 ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب های سطحی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در آبهای ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
8 ارزیابی خطر فاکتور های فیزیکی و شیمیایی آب استخر های پرورش میگوی سایت تیاب هرمزگان بعنوان عامل مستعد کننده بیماری ویروسی لکه سفید میگو (WSD) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
9 استراتژی رشدمرجان شاخ گوزنی (acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
10 اهمیت تغییرات اکسیژن محلول در پرورش ماهیان دریایی در قفس در استان هرمزگان (آبهای جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
11 برآورد نرخ رشد و سلامت جوامع مرجان شاخ گوزنی (Acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
12 بررسی اثر موادآلی کل ودانه بندی بر تنوع زیستی پرتاران خور تیاب در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
13 بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های پرورش میگو بر کیفیت آب های ساحلی جنوب ایران (هرمزگان، بوشهر و چابهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
14 بررسی احتمال بحران برخی ازفلزات سنگین روی،وانادیوم،نیکل،کادمیوم،سرب ومس درمیگوی سفید هندی Penaeus indicus در بندرجاسک استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
15 بررسی برخی از فاکتورهای فاضلابهای شهری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی پلانکتون های جانوری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
17 بررسی فراوانی روزنه داران(Foraminifera) در زیر قفس های پرورش ماهی در جزیره قشم(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
18 بررسی فیتو پلانکتونها درپیرامون قفس پرورش ماهی واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
19 بررسی مقایسه ای داده های اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان محدوده آبهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
20 بررسی نقش زیستگاه های مصنوعی در کاهش مواد مغذی پساب های شهری بندرعباس در خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
21 پایش فلورومتری آنلاین پلی آروماتیک هیدروکربنها در آبهای ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
22 تغییرات جهانی آب و هوا و اثرات آن بر شرایط اکولوژیک اکوسیستم های دریایی و ساحلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
23 شاخص تروفی در آبهای ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
24 شکوفایی نوکتی لوکا (Noctiluca sciantilans) از کشند قرمز تا کشند سبز در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
25 کاربرد آزمون مولفه های اصلی در تعیین سطوح پرغذایی جهت ارزیابی بحران های مربوط به شکوفایی پلانکتونی در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
26 مطالعه پساب ها در دو ایستگاه شرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مدیریت ساحلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 وضعیت پلانکتونهای گیاهی در خور لافت در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران