دکتر ناهید یوسف پور

دکتر ناهید یوسف پور عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر ناهید یوسف پور

Dr. nahid yousefpour

عضو هیات علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سرعت بریل خوانی با کدام دست بیشتر است؟ یک مطالعه نوروسایکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه شخصیت پیشرو با سازگاری اجتماعی و تحصیلی: با تبیین نقش میانجی استفاده از رسانه های اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان هریس (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 بررسی رابطه شخصیت پیشرو با سازگاری اجتماعی و تحصیلی: با تبیین نقش میانجی هوش فرهنگی در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان هریس (دریافت مقاله) دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس رابطه پدر-فرزندی با نقش واسطه ای خردمندی در دانشجویان پیام نور تبریز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 رابطه بهزیستی روان شناختی، ویژگی های پنج گانه شخصیت و سبک های مقابله با خلاقیت هیجانی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
5 رابطه بین مهارت های اجتماعی و نحوه دوست یابی و اعتماد به نفس در کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر ذهن آگاهی: افزایش کنترل علایم حیاتی و بهزیستی روان شناختی بیماران کرونر قلبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران