دکتر فرانک گودرزی

دکتر فرانک گودرزی استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

دکتر فرانک گودرزی

Dr. Faranak Goodarzi

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتحاد کوواریانس تعمیم یافته برای خانواده پیرسن با کاربردهایی در تعیین کران های پایین واریانس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 41، شماره: 2
2 مقایسه توزیع های دم پهن با استفاده از ورآنتروپی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 40، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کاربرد گرافهای تصادفی بازه ای در تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران