دکتر مرتضی دلاوری

دکتر مرتضی دلاوری دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین

دکتر مرتضی دلاوری

Dr. Morteza Delavari

دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازالت های آلکالن کرتاسه پسین منطقه تالش: پیامدی از تحولات تکتونیکی حاشیه قاره ای جنوب اوراسیا (البرز غربی) (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 7، شماره: 1
2 تنوع زمین شیمیایی سنگ های آتشفشانی ائوسن منطقه کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه- دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 2
3 جایگاه متفاوت ژئودینامیکی واحدهای افیولیتی زمین درز سیستان: بررسی روابط بافتی و شیمی کانی های توالی اولترامافیک-مافیک پوسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 4، شماره: 16
4 روابط صحرایی، ژئوشیمی و خاستگاه ژئودینامیکی نهشته ی کرومیتی معدن بندان (شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
5 زمین شیمی سنگ های آتشفشانی جنوب گزیک (خاور بیرجند) و کاربرد آن در بررسی تحولات پهنه سیستان (خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 31
6 ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی- ماگمایی سنگ های آذرین ترشیری در محدوده خاور و شمال خاور نهبندان، خاور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
7 سنگ های آتشفشانی تفتان: شاهدی از ماگماتیسم شبه آداکیتی در قوس ماگمایی مکران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
8 سنگ های خروجی الیگومیوسن محدوده رزن- آوج (نوار ارومیه- دختر): شاهدی از ماگماتیسم مشابه OIB در بالای زون فرورانش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 4
9 سنگ های داسیتی جنوب جلفا (آذربایجان شرقی): دما-فشارسنجی آمفیبول و پلاژیوکلاز و بررسی شرایط تبلور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
10 شیمی کانی های سنگ های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
11 شیمی کانی، دمافشارسنجی و جایگاه زمینساختی ماگمای سازنده سنگهای آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه کجید (جنوب لاهیجان، البرز شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 1
12 کانی شناسی، دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن آمفیبولیت های مجموعه افیولیتی نایین (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 23
13 گرانیت‏های تیپ S منطقه گرمیچای (شمالباختری ایران): شیمی سنگ کل، جایگاه زمینساختی و سازوکار پیدایش (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 1
14 ماگماتیسم ائوسن نوار ارومیه دختر در شمال ساوه: تنوع مجموعه های ولکانیک در یک محیط کششی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 2
15 ماگماتیسم بازالتی پالئوزوییک پسین منطقه طارم- ماسوله (البرز باختری): ویژگی های شیمیایی سنگ کل و دلالت های زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 3
16 ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی: شاهدی بر حاشیه قاره ای غیرفعال جنوب پالئوتتیس (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 29
17 ماگماتیسم پالئوزوئیک در جنوب غرب جلفا (شمال غرب ایران): اختصاصات ژئوشیمیایی، تعیین سن اورانیوم-سرب و جایگاه تکتونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختصاصات منشأ گوشته ای( ?HIMU) ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
2 Occurrence of Natural Zeolites in the Eocene Basaltic Rocks of the East of Tehran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
3 پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پرمین در البرز مرکزی (شمال بلده، مازندران) (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
4 توده نفوذی جنوب بزمان، شاهدی از حاشیه فعال خرده قاره ایران مرکزی در زمان کرتاسه پسین (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 مدل سازی مکانیسم ذوب بخشی در گوشته بر اساس مطالعه پریدوتی تهای افیولیتی نهبندان، شرق ایران. (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران