دکتر قدیر نصری

دکتر قدیر نصری دانشگاه خوارزمی

دکتر قدیر نصری

Dr. Ghadir Nasri

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امنیت پایدار، سرمایه اجتماعی و جنبش های اجتماعی؛ معنا و ارکان جامعه شناسی امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 4
2 The Politics of Kirkuk: Policy Implication for Iran (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 3، شماره: 12
3 The Syrian Kurds: Minority – Majority Relationship (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 5، شماره: 18
4 تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
5 تاملی انتقادی در باب نظریه انحطاط ایران و راه برون رفت از آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 2
6 جایگاه کرکوک در معادلات راهبردی عراق: با تمرکز بر موضوعات کلیدی و کارگزاران تحول (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 6، شماره: 19
7 داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی تاملی انتقادی در روش، محتوا، و مدعای اثر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 6
8 در دفاع از جامعه؛ واکاوی انتقادی انگاره فروپاشی اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 1
9 رقابت ایران و عربستان و تحولات مجموعه امنیتی خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 3
10 شکاف های اجتماعی نوپدید و تحلیل مشروعیت سیاسی؛ با تمرکز بر روندهای راهبردی در ایران امروز (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 1
11 عوامل و زمینه های گرایش به گروه های تکفیری؛ بررسی موردی مناطق جنوبی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 38
12 کارنامه هزاره دوم و برنامه هزاره سوم؛ فرا روایت های «کاستلز» در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 2
13 کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 6، شماره: 2
14 گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 3
15 معنا و مقام «فرد» در گفتمان های اسلامی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 11، شماره: 2
16 مناطق مساعد برای میزبانی حرکت های رادیکال سلفی تکفیری در جهان اسلام: گمانه هایی برای دهه منتهی به سال 1410 شمسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
17 موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا ، روش و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 9
18 مهمترین کنشگران تحول آفرین در اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 44