دکتر مرتضی حصاری

دکتر مرتضی حصاری دانشیار گروه باستان‌شناسی پیش‌ از تاریخ، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران / تهران

دکتر مرتضی حصاری

Dr. Morteza Hessari

دانشیار گروه باستان‌شناسی پیش‌ از تاریخ، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران / تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Brief Report on New Radiocarbon Dates from Tappeh Sofalin, Pishva, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 4
2 A Clay Bullae and Five Tablets From Tepe Sofalin, Rey Plain, Iran (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
3 Animal Subsistence of the Bronze Age in Tepe Taghiabad, Varamin plain, the Northern Central of Iranian Plateau (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 3
4 Archaeometric Studies on Neolithic Bullet-Shaped Cores from East Chia Sabz, Seymareh, Luristan (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
5 ارزیابی و تحلیل فرهنگ های عصر آهن دشت ورامین-پیشوا، مبتنی بر کاوش تپه تقی آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 5، شماره: 16
6 الگوی مکان گزینی فرهنگ چشمه علی در دشت ورامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 2
7 اهلیسازی کاپراهیرکس در زاگرس مرکزی ایران مطالعه ژنتیک- باستانشناختی ژنوم میتوکندری بقایای بزسانان محوطه نوسنگی بدون سفال چیاسبز شرقی، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
8 M۳۴۶ نشانه گوسفند یا دام؟ بررسی متن های دامی در خط آغاز ایلامی بر پایه مجموعه گل نوشته های موزه ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 7، شماره: 1
9 New Evidence of the Emergence of Complex Societies Discovered on the Central Iranian Plateau (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 2
10 The proto-Elamite Tablets from Tape Sofalin (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
11 The Qom Plain at the End of Bronze and the Beginning of Iron Age (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
12 باستان شناسی مدرن؛ اردوگاه تعلیم تلقینی نازی ها، وسترا، برندنبورگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 6، شماره: 21
13 برد پنیر: ایستگاه یا استقرارگاه آغازنگارشی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی انسان نگاری سفال معین آباد در میان نخستین نمونه های ایران باستان (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
15 بررسی تعدادی از اثرمهرهای حیوانی دورهی آغازایلامی محوطهی سفالین پیشوا، استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی گل‌‌نوشته‌‌های آغاز ایلامی در محوطه سفالین بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
17 بررسی وضعیت گاهنگاری عصر مفرغ شرق لرستان (مبتنی بر کاوش لایه نگاری تپه گریران الشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 3
18 بیت هیلانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
19 پیدایش نهادهای پیش حکومتی در فلات مرکزی ایران؛ خان سالارهای آغاز ایلامی در تپه سفالین پیشوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 2
20 پیکرک های گلی انسانی نو یافته استان هرمزگان، حوزه فرهنگی بلوچستان، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 21، شماره: 3
21 تغییرات الگوی استقراری بخش جوادآباد شهرستان ورامین از دوره ساسانی به صدر اسلام (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
22 روایت اسطوره و داستان آفرینش ایران باستان در نمادها و حجاریهای ساسانی تاق بستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 2
23 روستانشینی و تغییرات فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستانشناختی تپه قلاگپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
24 روند تغییرات در محوطههای دارای توالی استقرار پس از آغازایلامی بر اساس یافتههای سفالی و هنر مهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
25 زواره ور، مرکزی از دوره شهرنشینی (آغازنگارش) دشت ورامین: بررسی شاخصه های سفالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 2، شماره: 4
26 سفال دوره اشکانی تم مارون، استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 6، شماره: 19
27 سنت معماری آرامگاه ها در هزاره سوم پیش از میلاد در دمب کوه مکران، استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
28 شواهد ارتباط فرهنگی آغازایلامی تا ایلام قدیم براساس متون بین النهرین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 3، شماره: 8
29 فرایند بهبود روند آموزش: نقش معلم درمقابل نقش دانش آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 6
30 گونه شناسی پیکرک های زنان در دوره ایلام میانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 5، شماره: 2
31 گونه شناسی معماری جوامع دامپرور کوچرو: مقیاسی برای مطالعات باستانمردمشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
32 مسیله سفال آلویی و خاکستری بر اساس حفاری فصل اول تپه شغالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 2
33 مطالعه و گونه شناسی قبور کلان سنگی و تپهای (کورگان) استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
34 معماری دورۀ شهرنشینی ایران باستان به روایت هنر مهرسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 2، شماره: 1
35 نقش متغیرهای محیطی بر شکل گیری استقرارهای دوره باکون زاگرس مرتفع (استان چهارمحال وبختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و مطالعه نقش مار بر روی اثرمهرهای دوره مس سنگی و مفرغ در جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 تاثیراستفاده ازروش تدریس جانبی (محیطی) بر یادگیری اصطلاحات روانشناسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
3 تحلیل مواد فرهنگی هزاره سوم پیش از میلاد فسا در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 شناخت تکنیک پخت سفال های دوره مس سنگی بر اساس یافته های بررسی دشت پیشوا- ورامین، مرکز فلات ایران با استفاده از پتروگرافی (مقطع نازک) (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
5 شناخت و بررسی فن آوری سفالگری دوره مسسنگی با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF دشت پیشوا- ورامین ،مرکز فلات ایران (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
6 شواهدی از گروه های انسانی دوره پارینه سنگی در مکران، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
7 طبقه بندی قبور سنگی محوطه دمب کوه، بخش دشتیاری، شهرستان چابهار، استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
8 طبقه بندی و مقایسه ی مهرهای سومر، اکد و ایلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته
9 گونه شناسی و طبقه بندی سفال های مس سنگی شمال دشت پیشوای ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
10 نگاهی دوباره به نقش برجسته کول فرح 4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران