دکتر الهه ناصری نژاد

دکتر الهه ناصری نژاد موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

دکتر الهه ناصری نژاد

Dr. Elaheh Naserinezhad

موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اعتبار برند، تجانس ارزش برند و تجربه برند بر هویت برند با توجه به نقش تعدیلگر درگیری ذهنی مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان هتل های پنج ستاره شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی تاثیر فعالیت نوآورانه بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تاثیر کیفیت نرم افزار بر تمایل به ادامه استفاده با توجه به نقش میانجی گری احساسات (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه ایران شهر مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر هویت برند بر حمایت، دلبستگی و وفاداری به برند با توجه به نقش تعدیلگر درگیری مشتریان در مسافرین هتل های پنج ستاره شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل