دکتر علیرضا مدانلوجویباری

دکتر علیرضا مدانلوجویباری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

دکتر علیرضا مدانلوجویباری

Dr. alireza modanlo joibary

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Impact of moderating managerial ownership on the relationship between risk taking and financial distress (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 6، شماره: 2
2 Information transparency rating and shareholder combination (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
3 The financial risk and unusual return of share in the banks of the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی رابطه بین ارزش سود تقسیمی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر راهبری شرکت بر رابطه بین ریسک پذیری و درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
2 اثر راهبری شرکت بر رابطه بین ریسک پذیری و درماندگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
3 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای بیمه فعال در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
4 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی با نقش متغیر میانجی مشتری گرایی و بازاریابی رابطه مند در شعب بانک ملی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
5 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و مسیولیت اجتماعی شرکتها بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تاثیر عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران بر اثربخشی مدیریت مالیمطالعه موردی: شرکت تپش دادههای نوین پاسارگاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
7 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر حساسیت سرمایه گذاری و تغییر در ظرفیت تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
8 بررسی رابطه بین ارزش سود تقسیمی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
9 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، مدیریت سود و نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
10 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، مدیریت سود و نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
11 بررسی رابطه جو سازمانی و امنیت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
12 بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با توانمند سازی و تعهد سازمانی( مطالعه موردی: بانک پارسیان استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
13 بررسی رابطه ضریب واکنش سود و ریسک های مالی با بازده غیرعادی سهام در بانک های عضوبورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
14 بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش هیجانی با سطح پذیرش ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
15 بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های صنعتی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
16 بررسی نقش واسطه ای قابلیت یادگیری سازمانی در تعیین تاثیر هوش عاطفی بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
17 تمرکز مالکیت، مدیریت سود و نقدشوندگی بازار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
18 تمرکز مالکیت، مدیریت سود و نقدشوندگی بازار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
19 رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت ریسک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
20 رابطه هوش استراتژیک مدیران بارفتار کارآفرینانه درسازمان های دولتی مطالعه موردی: اداره کل امورتعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
21 رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش در زنجیره تامین شرکت های شهرک های صنعتی شرق استان مازندران با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری
22 رتبه بندی عوامل موثر مدیریت دانش در زنجیره تامین شرکت های شهرک های صنعتی شرق استان مازندران با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
23 رتبه بندی مدیریت دانش در زنجیره تامین صنایع ملی مس ایران با استفاده از تکنیکهای TOPSIS,AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
24 رتبه شفافیت اطلاعات و ترکیب سهامداران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
25 شناسایی عوامل و بررسی رابطه ریسک های مالی با بازده غیرعادی سهام در بانک های عضوبورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
26 صندوق های سرمایه گذاری جسورانه (V.C) رویکردی نوین در تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های حوزه اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
27 مروری بر الگوریتمهای فراابتکاری و بررسی قابلیتهای آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
28 مفاهیم ، حوزه ها ، فعالیت ها و صنعت استارتاپ فین تک در ایران و جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
29 نقش فرهنگ سازمانی بر خلاقیت کارکنان مطالعه ای در شهرداری بهشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
30 نقش مدیریت پروژه بر کاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری