دکتر سید حسام الدین مدنی

دکتر سید حسام الدین مدنی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی

دکتر سید حسام الدین مدنی

Dr. seyed Hesamdin Madani

دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل توسعه قابلیت تجاری سازی و انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 58
2 مدل کیفی ارتقاء توانمندی تجاری سازی تکنولوژی با نقش میانجی های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی توانمندی های نوآوری فناورانه شرکتهای دانش بنیان ( مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 ارایه الگویی برای سنجش موفقیت مدیریت نوآوری نانو فناوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
3 ارزشیابی عملکرد عوامل موثر بر توانمندی های تکنولوژیک با الگویی توسعه یافته ورتبه بندی عوامل با مدل تصمیم گیری چند معیاره تحقیق موردی: پتروشیمی فن آوران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
4 ارزیابی توانمندی های نوآوری فناورانه شرکتهای دانش بنیان ( مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات سلول درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
6 بررسی و تحلیل وضعیت عوامل موثر بر مدیریت قابلیت های فناورانه و رتبه بندی عوامل با ANP در صنایع پتروشیمی( تحقیق موردی: پتروشیمی فن آوران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
7 شنا سایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء توانمندی انتقال تکنولوژی در صنعت دارویی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
8 شنا سایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء توانمندی انتقال تکنولوژی در صنعت دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
9 شناسایی عوامل موثر بر ارتقا سطح توانمندی تکنولوژی در صنعت ساختمان ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
10 طراحی الگوی مدیریت قابلیت های فناورانه با رویکرد معادلات ساختاری در صنعت پتروشیمی ایران مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی فن آوران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت