دکتر علی صالحی

دکتر علی صالحی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

دکتر علی صالحی

Dr. Ali Salehi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تبدیل جنگل به زراعت چوب بر بازپخش خاک با استفاده از رادیونوکلوئید سزیم137 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
2 ارزش اقتصادی کارکرد ذخیره کربن در کاربری های مختلف جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 2، شماره: 4
3 ارزیابی جنگلکاری های بیست وپنج ساله کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقه رادارپشته استان گیلان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
4 Nitric oxide signaling pathway in medicinal plants (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلولی، مولکولی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
5 برآورد ذخیره کربن زی توده و لاشبرگ در جنگل های دست کاشت در پارک جنگلی لویزان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
6 بررسی ذخیره کربن خاک در پارک جنگلی لویزان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی روند تغییرات سبزینگی جنگل‌های بلوط غرب و پدیده گرد و غبار با استفاده از تلفیق داده‌های ماهواره‌ای و هواشناسی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی ویژگی های فیزیکی خاک ۱۱ سال پس از ساخت جوی-پشته بر روی مسیرهای چوبکشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
9 پاسخ رشد نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) به رژیم‌های مختلف آبیاری در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
10 تاثیر ارتفاع از سطح دریا و مولفه های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزه آبخیز اسالم) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 3
11 تاثیر زمین لغزش ناشی از فعالیت های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل های تنکابن و رامسر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 3
12 تاثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه ۷ اسالم، تالش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
13 عوامل موثر بر استقرار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
14 فراوانی و تنوع زیستی ماکروفون خاک در داخل و خارج جست‌گروه‌های بلوط ایرانی(Quercus persica) در جنگل‌های زاگرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
15 مدل سازی تخریب جنگل های هیرکانی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: جنگل های شن رود گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
16 مقایسه کمی، کیفی و خاک جنگل کاری های بلندمازو و کاج تدا در حوضه ۲۵ شن رود استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برخی ویژگیهای شیمیایی وفیزیکی خاک در کاربرهای مختلف جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
2 برآورد ترسیب کربن خاک در توده های خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: سری سه ناو اسالم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 بررسی تاثیر رویش توسکای ییلاقی بر بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری