دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

Dr. Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرهای اجرای عملیات بیشه زراعی در جنگل های بلوط ایرانی؛ جنبه های سودآوری مالی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
2 ارتباط بین ویژگی های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل های فیزیوگرافی در جنگل های آرمرده، زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 1
3 ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد سدهای اصلاحی در کنترل دبی و بار رسوبی در دوره عمر مفید آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کند) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
5 ارزیابی کیفی نتایج اجرای برنامه جامع صیانت از جنگل های هیرکانی در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 3
6 برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 2
7 برآورد میزان تولید میوه درختان زغال اخته (Cornus mas L.) و فندق (Corylus avellana L.) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 4
8 تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم (دریافت مقاله) مجله علمی- تخصصی دانشجویی زیست سپهر دوره: 11، شماره: 1
9 تعمیم مدل تصمیم گیری Faustmann برای محاسبات اقتصادی درخت (مطالعه موردی: راشستانهای شمال شرق فرانسه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 2
10 تعیین فاصله کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشگذاری اقتصادی تالاب میقان براساس تحلیل هزینه - فایده به کمک تکنیکهای سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
2 ارزیابی زیستی گونه های میوه ده جنگلی با روشهای خط نمونه، شمارش صددرصد با و بدون ثبت موقعیت مکانی درختان در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
3 ارزیابی زیستی و اقتصادی فندق (COTyluS a Vellana) در جنگلهای حوزه آبخیز کلیبر چای ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 ارزیابی کیفی نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ایجاد روشی برای ثبت سیستمها و شناسایی عملیاتهای بیشه زراعی(مطالعه موردی: شهرستان فریدن و چادگان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
6 بررسی تطبیقی اشتغال مستقیم منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
7 بررسی سماق جنگلی (Rhus coriaria) از دیدگاه اقتصادی- اجتماعی و روشهای فرآوری آن (مطالعه موردی: شهرستان هوراند، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
8 بررسی قیمت تمام شده و درصد زنده مانی تولید نهال در نهالستان های دولتی و خصوصی استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 شناسایی گونه های چوبی میوہ دہ جنگلی در جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
10 معرفی کاربردهای مدلهای زیستی - اقتصادی در توده های دست کاشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 نقش کاربری بیشه زراعی در کاهش فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
12 نقش محصولات غیرچوبی جنگل در اقتصاد و اشتغال کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم