دکتر فریده شجاعی

دکتر فریده شجاعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر فریده شجاعی

Dr. Farideh Shojaei

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تشکیل اتم پوزیترونیوم از یون مولکول هیدروژن توسط فرمول بندی برخوردهای چند گانه در کانال انتقال بار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 15، شماره: 4
2 تشکیل اتم پوزیترونیوم در تقریب آیکونال مستقیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 1
3 روش جفت شدگی نزدیک دومرکزی در فرآیند انتقال بار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احتساب برهم کنشهای مرتبه اول و دوم الکترونی برای محاسبه سطح مقطع جزیی انتقال بار دربرخوردپروتون با یون مولکول هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
2 ارائه ی روش تحلیلی جهت محاسبه ی دامنه های پراکندگی فرمول بندی سه جسمی در تقریب مرتبه ی اول بورن برای گذارهای s به s اتم هیدروژن در برخورد با پروتون در انرژیهای میانی و بالا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
3 پراکندگی دوگانه توماس در ربایش الکترون از مولکول متان جهت دار شده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
4 تخمین تابع موج حالت پایه اتم هیدروژن با استفاده از روش انتشارگر زمان موهومی (ITP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه
5 توابع اشترومین ومقایسه با توابع هیدروژنی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 حل تحلیلی معادلات آهنگ گذرای لیزر بلور فوتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
7 طیف سنجی پلاسمای سد دی الکتریک مخلوط نیتروژن و آرگون در فشار اتمسفری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
8 کوانتوم و تشکیل زیگوت اسپیروژیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 محاسبه ازابتدا توابع موج پایه اتم ها برای بر هم کنش های یون - اتم (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
10 محاسبهی سطح مقطع جزئی و کل در انرژیهای میانی و در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن با به کارگیری موج کولنی به عنوان سادهترین موج واپیچیده در کانال برانگیختگی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
11 مشاهده اثرات تداخلی و محاسبه فاز و دامنه پراکندگی در تولید پوزیترونیوم با فرود پوزیترون بریون مولکول هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
12 مطالعه ی تهییج تک الکترونی هلیوم توسط برخورد پروتونهای با انرژیهای میانی و بالا به روش فرمولبندی سه جسمی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
13 یک پتانسیل مرکزی سازگاربرای شبیه سازی متان درمحاسبات پراکندگی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386