دکتر روح اله نوذری

دکتر روح اله نوذری

دکتر روح اله نوذری

Dr. Rouholah Nozari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی فناوی اطلاعات بر گزارش گری مالی شرکت ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
2 بررسی ارزش عادلانه منصفانه در قوانین حسابداری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
4 بررسی تاثیر حقوق و دستمزد بر عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
5 بررسی تاثیر دوره های آموزش فنی و حرفه ای (مورد مطالعه: استان های تهران، همدان و فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
6 بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
7 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان (مطالعه موردی: کارکنان شبکه بهداشت شهرستان سرچهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 بررسی رفتار شرکت های رقبا بر سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
9 بررسی عوامل پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
10 بررسی نقش دولت محلی در فرایند اعمال مالیات بر مسکن های خالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
11 بررسی نقش فعالیت های توسعه منابع انسانی بر نو آوری کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
12 بررسی نقش مدیریت حقوق و دستمزد بر عملکرد کارکنان در شرکت هواپیمایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
13 پیش بینی بازده سهام از طریق شاخص های تکنیکال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی ، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
15 تجزیه و تحلیل سیستمهای مدیریت زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از موضع کنترل و حسابداری در شرکت پتروشیمی ماهشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
16 راه حل مبتنی بر بلاکچین برای مدیریت موثر کارکنان و توسعه منابع انسانی به عنوان عنصری از مدیریت منابع انسانی پایدار - باتمرکز بر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
17 راهکاری اثربخش بر پایه بلاکچین جهت مدیریت کارکنان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
18 مدیریت و بررسی اثرات دورکاری برنحوه زندگی ،کار و دانشگاه ها در زمان بیماری همه گیر COVID-۱۹ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
19 نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری:رویکرد متغیر های ابزاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
20 نقش واسطه ای مدیریت دانش در رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شهر یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
21 هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نا متقارن: یک توسعه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
22 هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نا متقارن: یک توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه نامتقارن: یک توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری