دکتر احمدرضا ربانی

دکتر احمدرضا ربانی Professor, Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

دکتر احمدرضا ربانی

Dr. AhmadReza Rabbani

Professor, Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند گدوان (بارمین-آپسین) در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 1
2 اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین آماری تصادفی در مدل سازی رخساره الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
3 برآورد پتانسیل هیدروکربن زایی به وسیله پارامترهای سینتیکی و آنالیز پیرولیز راک-اول 6 سازند سرچاهان و میان لایه های زغالی سازندهای فراقون در ناحیه فارس ساحلی و خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی پتانسیل تولید در سازند‎های منشا پابده (ترشیاری) و کژدمی (کرتاسه پایینی) در منطقه دشت آبادان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 2
5 بررسی تحلیلی ساختار نمونه های آسفالتن متعلق به نفت مخزن سازند سروک (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 6، شماره: 3
6 تعیین رخساره های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 33، شماره: 1402
7 تعیین شاخص های ناهمگنی پتروفیزیکی براساس نگارهای متداول و تصویرگر در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی فروبار دزفول (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 9، شماره: 1
8 رخساره های کانه دار کانسار روی- سرب (مولیبدن) احمدآباد، شمال خاور بافق و مقایسه آن با کانسار بلایبرگ (Bleiberg) در آلپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
9 طبقه بندی ژنتیکی نفت های میادین شرق خلیج فارس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نمونه های آسفالتین (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 6، شماره: 12
10 کاربرد مطالعات ژئوشیمیایی و آماری پیشرفته در تعیین خانواده های نفتی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 2
11 مدل سازی تخلخل با استفاده هم زمان نشان گرهای لرزه ای و رخساره های الکتریکی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 32، شماره: 4
12 مروری بر کاربرد ژئوشیمی در مطالعات تولید، توسعه و ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربنی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1400، شماره: 187
13 مطالعه ژئوشیمیایی گاز و میعانات گازی مخازن دالان و کنگان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 1، شماره: 2
14 مطالعه ژئوشیمیایی و مدلسازی تاریخچه حرارتی و تدفین میادین نفتی درود و نوروز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 1، شماره: 1
15 مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت های میادین واقع در بخش ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the effect of crushing on the X-ray diffraction pattern of the asphaltene sample (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
2 آلودگی های نفتی ناشی از فعالیت های نفتی در محیط دریایی و خشکی و بررسی عواقب ناشی از آن بر محیط زیست ، زندگی انسان و فعالیت های موردنظر برای حذف آنها از محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گازسازند گدوان درشرق خلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل های سازند شمشک منطقه دهملا شاهرود، با استفاده از دستگاه Rock-Eval (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 استفاده از واکنشگر فنتون و نانوذرات آهن برای حذف آلودگی نفتی TPH از خاک پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
6 افقهای کانه دار کانسار روی ، سرب و مولیبدن احمدآباد در سازند شتری و مقایسه آن با کانسار روی، سرب و مولیبدن Bleiberg در تریاس آلپ در اتریش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی ترکیبات آسفالتنی با استفاده از تکنیک FTIR جهت زون بندی مخازن هیدروکربنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی تفاوت آسفالتین های استخراج شده از نفت خام با استفاده از حلالهای نرمال پنتان و نرمال هپتان، مطالعه موردی نمونه های نفت خام خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
9 بررسی زون های سنگ منشا در میدان پازنان با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
10 بررسی ژئو شیمیایی سازندهای فراقون و سرچاهان و سیاهو در زایش گاز در ناحیه فارس و بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
11 بررسی منشاءسولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 تجزیه وتحلیل الکتروفاسیس های مخزنی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
13 تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
14 تعیین و بررسی مقادیر آروماتیسیتی آسفالتین با استفاده از دو تکنیک پراش پرتو ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
15 شرایط و نحوه تحقق عدم ورود زائدات حفاری به طور کامل به محیطهای آبی در حفاریهای دریایی Zero Discharge (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
16 کاربرد آسفالتین در انجام تطابقهای ژئوشیمیایی: مطالعه موردی نمونه های نفت خام خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
17 کاربرد بیومار کرها در اکتشاف ژئوشیمیایی نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
18 کاربرد ژیوشیمی محیط زیست در بررسی آلودگی های نفتی دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
19 مد لسازی تاریخچه تدفین و حرارتی سنگ منشأ کژدمی در میدان های هندیجان و نوروز در شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
20 مدلسازی رخساره الکتریکی چندین حلقه چاه واقع در مخزن نفتی بنگستان بااستفاده از نمونه های لاگ های عمقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
21 مطالعه امکان سنجی استفاده از معدن زغال سنگ متروکه آغوزبن برای تولید گاز متان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
22 مطالعه امکان سنجی استفاده از معدن زغال سنگ متروکه آغوزبن برای ذخیره گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
23 مطالعه ژئوشیمیایی میادین نفتی درود، بهرگانسر، هندیجان و نوروز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
24 مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
25 مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعه ژئوشیمیایی نفت میدان آزادگان و مدلسازی حوضه رسوبی این میدان (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
27 مطالعه طیف سنجی مادون قرمز نمونه های آسفالتن استخراج شده از نفت خام میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
28 معرفی روش جدید برای کنترل سولفید هیدروژن در فرایند ازیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران