پروفسور حمیدرضا رمضی

پروفسور حمیدرضا رمضی هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور حمیدرضا رمضی

Prof. Hamidreza Ramazi

هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد خطر زمین لرزه در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
2 تعیین تنش برجا جهت بررسی آنالیز پایداری چاه تحت شرایط همسان گردی عرضی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 4
3 شناسایی نواحی امیدبخش کانی سازی مس پورفیری در ناحیه شهربابک استان کرمان با استفاده از روش یادگیری ماشین و به کمک نرم افزار ARCGIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 2
4 کاربرد روش لرزه نگاری مهندسی در محاسبه پارامترهای دینامیکی، مطالعه موردی: شهر امیریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Electrical Resistivity Method in Sodium Sulfate Deposits Exploration, Case Study: Garmab, Iran (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
2 ATTENUATION LAW OF STRONG GROUND MOTIONS FOR IRANIAN EARTHQUAKES (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 آنالیز داده های ژئوفیزیک زمینی (مغناطیس سنجی) به منظور اکتشاف کانسار آهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
4 آنالیز داده های ژئوفیزیک زمینی (مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی) به منظور اکتشاف کانسار مس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
5 ارائه آرایه جدید CRSP در برداشت های ژئوالکتریکی و مزایای استفاده از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
6 ارائه الگوی بهینه اکتشاف آزبست بر اساس حوزه مدیریت زمان وهزینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
7 ارزیابی تخلخل مخازن هیدروکربوری کربناته با استفاده از نمودار های چاه پیمایی و شبکه های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی یکی از مخازن جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
8 ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل چغاخور به روش SGR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
9 استفاده از روشهای فرکتال/مولتی فرکتال جهت آشکارسازی بی هنجاری های ژئوفیزیکی در محدوده ساردوئیه ، استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن
10 استفاده از منطق فازی در کاهش اندازه گیری های اکتشافی، مطالعه موردی: کانسار مارن جاورتن، شمال باختری سبزوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
11 اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار مس خونیک درخراسان جنوبی با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
12 اکتشاف ژئوفیزیکی و تلفیق لایه ها با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) در کانی زایی مس جوزافسار (استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
13 اکتشاف کانسار آهن چیچک با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
14 اکتشاف کانسار آهن چیچک با استفاده از روش های ژئوفیزیکی مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی و روش های آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
15 CORRELATION OF STRUCTURAL DAMAGE INDEXES WITH STRONG GROUND MOTION PARAMETERS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 برداشت و تفسیر داده های گرانی و مغناطیس حوضه نفتی رودان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
17 بررسی آلودگی ناشی از کارخانه زغال شویی البرزشرقی به کمک مدل سازی برداشت های 4 بعدی داد ه های ژئوالکتریک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
18 بررسی ارتباط داده های بارپذیری و مقاومت ویژه با استفاده از شبکه عصبی: مطالعه موردی همیج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
19 بررسی بی هنجاری مغناطیسی محدوده قادرآباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
20 بررسی روش ژئوفیزیکی زمین رادار (GPR) در مطالعات زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
21 بررسی ژئوفیزیکی وژئوتکنیکی ترانشه شماره 1 راه آهن میانه - اردبیل برای شناسایی زون های سست و ناپایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 بررسی شعاع تاثیر داده های لرز هنگاری با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 بررسی کارآیی روش های گرانی سنجی و ژیوالکتریکی در مطالعه حفره های کارستی در محدوده زرین آباد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
24 بررسی کاربرد روش های مختلف ساختار شکست کار (WBS) در مدیریت پروژه های اکتشاف معدن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
25 بررسی مطالعات ژئوالکتریکی انجام شده با ارایه جدید CRSP در نزدیکی تونل شماره 8 قطعه یک راه آهن میانه - اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
26 پردازش و تفسیر کیفی داده های ژئو مغناطیس محدوده شماره 7 گل گهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
27 پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
28 پیش بینی نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب سبزکوه- چغاخور با استفاده از روش های تحلیلی و روش تجربی هیوور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
29 پیشبینی فشار منفذی چاههای نفت با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
30 تاثیر نرخ تولید مواد هیدروکربوری در پیش بینی رخداد تولید ماسه و تحلیل ژئومکانیکی آن در یکی از چاههای نفتی جنوب کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
31 تحلیل ناپایداری ترانشه ای در مسیر قطعه یکم راه آهن اردبیل - میانه با استفاده از آنالیز برگشتی در نرم افزار SLIDE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
32 تحلیل و مقایسه مطالعات ژئوفیزیکی با آزمایش های برجا در ساختگاه سد قزل تپه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
33 تخمین تنش برجا بوسیله پلیگون زوباک و روابط مدول برشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
34 تعیین پارامتر های دینامیکی با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (مطالعه موردی:شهر امیریه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
35 تفسیر داده های مغناطیسی با استفاده ازمدل سازی دوبعدی در محدوده سه کانسار آهن گل گوهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
36 تلفیق روش های ژیوالکتریکی در اکتشاف آهک های کارستی (مطالعه موردی: محدوده هرو، خرم آباد) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
37 تلفیق لایه های ژئوالکتریکی با استفاده از روش AHP-TOPSIS و تعیین هندسه حفرات کارستی توسط روش فرکتال مقدار-مساحت (مطالعه موردی: محدوده هرو، خرم آباد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
38 تلفیق لایه های ژیوالکتریکی با استفاده از روش فازی پیوسته و تعیین هندسه ی فضاهای کارستی در محدوده غار زرین آباد با استفاده از روش فرکتال (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
39 طبقه بندی ساختگاه شهر امیریه براساس استاندراد 2800 ایران با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
40 کاربرد روش جدید محاسبه بازماند پتانسیل در اکتشاف کانسارهای رسانا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
41 کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی در تعیین محل بهینه حفاری چاه آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
42 کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی در مطالعات زمین شناسی ساختگاهی امیریه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
43 کاربرد روش‌های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب به فضاهای زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
44 کاربرد روشهای ژئوفیزیکی درمطالعات ساختگاهی با نگرشی ویژه به تونلها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
45 کاربرد عملیات معدنکاری زیرزمینی در اکتشاف لرزهای ذغالسنگ (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
46 گسل مصیب رویداد زمین لرزه، ۳۱ خرداد ماه ۶۹ گیلان و زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 مدلسازی ریاضی تولید و گسترش زهاب اسیدی در باطلههای فرآوری به کمک دادههای ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
48 مدلسازی معکوس داده های مقاومت ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القایی به منظور اکتشاف کانسار آنتیموان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
49 مدلسازی وارون دادههای ژئوفیزیکی در تصویرسازی ژئوالکتریکی کانه زایی طلا؛ مطالعه موردی محدوده کبودان شهرستان بردسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن
50 مدیریت بهینه پروژه های اکتشاف نفت و گازبا استفاده از ساختار شکست کار (WBS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
51 مدیریت پروژه های اکتشاف نفت با استفاده از برنامه ریزی شبکه GERT کامران مصطفائی، دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
52 مدیریت ریسک بر روی پروژه های معدنی (شناسایی و انجام تحلیل های کمی و کیفی ریسک بر روی فعالیت های معدنی روباز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
53 مروری بر روش های پیش بینی تولید ماسه در چاه های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
54 مطالعات اکتشاف تکمیلی معدن آهن جلال آباد با استفاده از روش مغناطیس سنجی زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
55 مطالعات ژئوالکتریکی آبخوان تلوری خرم آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
56 مطالعات ژئوفیزیکی ترانشه کیلومتر 385 راه آهن میانه-اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
57 مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده اکتشافی مس قائن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن
58 مطالعات ژئومغناطیسی در محدوده باختری پیت معدن سنگ آهن جلال آباد به منظورمکان یابی محل انباشت باطله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
59 مطالعات لرزه نگاری درون چاهی در ساختگاه یکی از سدهایجنوب ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
60 مطالعه آبخوان دشت سالی خرم آباد با استفاده از گمانه زنی الکتریکی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
61 مطالعه ژئوفیزیک زیست محیطی آلودگی ناشی از کارخانه زغال شویی البرزشرقی با استفاده از روش آرایه های زمانی مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
62 مطالعه و بررسی اندیس های معدنی منطقه قشلاق اهر با روش مغناطیس سنجی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
63 مطالعه و بررسی اندیس های معدنی موجود در منطقه قشلاق اهر با تفسیر و مدل سازی داده های ژئوفیزیکی (IP, RS, M) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
64 مطالعه ی آبخوان دشت چغاهروشی خرم آباد با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی به منظور استفاده در مدیریت بهره برداری از آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
65 مطالعهی امکانسنجی تامین خوراک کارخانهی ذغالشوئی در استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
66 یافتن مهمترین علت ورود نوفه در داده های مقاومت ویژه با استفاده از روش های ارزیابی ریسک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن