دکتر بهمن میرزایی

دکتر بهمن میرزایی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

دکتر بهمن میرزایی

Dr. Bahman Mirzaei

فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر انقباض برونگرا بر تغییرات هماتولوژیک خون در مردان جوان غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
2 اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالوندی آلدیید و سیستم آنتیاکسیدانی قلب و ناحیه پیش حرکتی کورتکس مغز موش های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
3 اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی بیومارکرهای منتخب قلبی مردان سالمند دیابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 10، شماره: 1
4 اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین آی با حساسیت بالا و پپتید ناتریورتیک مغزی در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 6
5 اثر تمرین هوازی تناوبی شدید و تداومی متوسط بر برخی از متغیرهای کنترل گلایسمیک و فتوئین آ در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 3
6 اثر چهارهفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت بر عوامل هورمونی و فیزیولوژیکی کشتی گیران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
7 اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین های پیش التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
8 اثر دو نوع تمرین بازتوانی تداومی و تناوبی بر VEGF و اندوستاتین سرمی در مردان مبتلا به بیماری قلبی پس از عمل آنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI) (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 4
9 اثر سه روش پیش سرما بر عملکرد استقامتی مردان فعال (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
10 اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
11 اثر فعالیت مقاومتی با حجم های متفاوت بر PYY، NPY و انسولین در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
12 اثر فعالیت مقاومتی بر شاخصهای آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
13 اثر فعالیت هوازی و مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر استرس اکسیداتیو و ترکیب بدن در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
14 اثر گرم کردن بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری دانشجویان پسرغیرورزشکار پس از انقباض های برون گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
15 اثر ماساژ بر کوفتگی عضلانی تاخیری عضلات پشت ران در مردان جوان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
16 اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
17 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه ای زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
18 اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 2
19 اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و پلکانی معکوس) بر برخی قابلیت های فیزیولوژیک کشتی گیران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
20 اثر یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی هوازی در جودوکاران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
21 ارزیابی و مقایسه ویژگی های ترکیب بدنی دانشجویان دانشگاه گیلان و کردستان بر اساس هنجار ملی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
22 The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 6
23 The Effect of Resistance and Endurance Training on Resting Metabolic Rate and Body Composition in Sedentary Males (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 89
24 بررسی تغییرات آنژیوژنز، هایپوکسی بافتی و جریان یونی کلسیم بافت قلبی رت های نابالغ، بالغ و پیر متعاقب تمرین ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 15، شماره: 29
25 پاسخ های همودینامیک پس ازفعالیت ورزشی تناوبی دویدن و شناکردن درمردان جوان تمرین کردن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
26 تاثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
27 رابطه بین ویژگی های فیزیولوژیکی وعملکردی نوجوانان وجوانان تیم ملی قایقرانی کایاک بانوان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
28 رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
29 علائم و نشانه های بیش تمرینی در ورزشکاران رشته های والیبال، بسکتبال و هندبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 1، شماره: 1
30 فعال نشدن مسیر پیام رسانی MAPK عضله اسکلتی مردان غیرفعال با پیاده روی حاد تناوبی همراه با محدودیت جریان خون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
31 مقایسه آثار فعالیت های حاد وامانده ساز بر میزان واکنش تروپونین Tقلبی سرم و مالون دی آلدیید بافت قلب در موش های تمرین کرده استقامتی جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
32 مقایسه آثاربلند مدت و حاد تمرینات هوازی تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص‌های التهاب عروقی(ICAM-1 ,E-selectin) در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 1
33 مقایسه اثر دو نوع تمرین مقاومتی ایزوتونیک و ایزومتریک بر قدرت و تغییرات الکترومیوگرافی عضله پای تمرین نکرده در دانشجویان مرد تمرین نکرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
34 مقایسه برخی شاخص های تندرستی بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع متوسطه غرب استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 3
35 مقایسه تاثیر پیادهروی در آب و خشکی بر TNF-α و IL-۱۰ سرم زنان سالمند با نارسایی دیاستولی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 1
36 مقایسه شیوه ها و عوارض کاهش سریع وزن بین سه رده وزنی در کشتی گیران نخبه نوجوان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
37 مقایسه یک دوره تمرین هوازی با یک دوره مصرف مکمل ترکیبی گیاهی (سنبل الطیب هندی و بادرنجبویه) بر تغییرات سطوح سروتونین، نیتریک اکسید و شاخص های سردرد در زنان دارای میگرن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 2
38 میزان شیوع سه گانه ورزشکاران زن (اختلال تغذیه، آمنوره و پوکی استخوان) و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در ملی پوشان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Acute Effects of Different Warm-up Methods on Physical Performance of Elite Female Taekwondo Players (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 اثر تمرین ترکیبی هوازی-مقاومتی بر عملکرد سلول های بنیادی C-Kit و ظرفیت نوزایی سلول های میوکارد موش های صحرایی نر سالم در سه رده سنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر تمرین مقاومتی و مکمل ملاتونین بر هورمون رشد مردان سالمندورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
4 اثر مکمل ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین (CGT) بر پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به فعالیت وزرشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
5 Effects of Whole-Body Electromyostimulation with two different frequencies and Combined Training on Lipid Profile and Body Composition in Overweight Women (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 بررسی سطح فعالیت بدنی زنان باردار نخست زا شهری و روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
7 بررسی شاخصهای ترکیب بدنی و تن سنجی و رابطه آن با اجرای آزمون ایفرد (AAPEHRD) در منتخبی ازآتش نشانان کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
8 پاسخ گلوکز، انسولین و GDF-15 سرمی به دو نوع فعالیت تناوبی و تداومی در مردان چاق غیر فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 پروفایل انتروپومتریک،ترکیب بدن و سوماتوتایپ دوندگان تیم ملی دوی صحرانوردی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی پویا و ایستا بر عملکرد تعادلی اندام فوقانی و نمره ی آزمون غربالگری حرکات عملکردی کشتی گیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
11 تاثیر تمرین طناب زنی بر توان هوازی دانش آموزان پسر ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام
12 تاثیر دوره آماده سازی بر ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک غواصان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
13 رابطه توان هوازی و بیهوازی با نتایج آزمون آمادگی ویژه جودو در جودوکاران نخبه مرد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
14 شیوع سه گانه ورزشکاران زن ( اختلال تغذیه، آمنوره و پوکی استخوان ) و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در تیم های ملی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
15 مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
16 مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی کشتی گیران جوان آزاد و فرنگی منتخب گیلان با نورم ملی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 نیمرخ آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور و ارتباط آن با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری