آقای مهندس مهدی نقش نژاد

مهندس مهدی نقش نژاد

آقای مهندس مهدی نقش نژاد

Mahdi Naghsh Nejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.