دکتر سید احمد مدنی

دکتر سید احمد مدنی استادیار دانشکده علوم انسانی گاروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

دکتر سید احمد مدنی

Dr. S. Ahmad Madani

استادیار دانشکده علوم انسانی گاروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش به زبان فارسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستانی کردزبان شهرستان سنقر و کلیایی و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
2 ارزیابی و تحلیل مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 63
3 بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 14
4 بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی وضعیت مهارت های اقدام پژوهی استادان رشته های مهندسی: گامی ضروری در جهت بهبود کیفیت تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 69
6 برسی رابطه بین جامع پذیری سازمانی با آرزوهای شغلی و وجدان کاری اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
7 تحلیلی بر پیامدهای تغییر ساختاری در آموزش ابتدایی از منظر خودپنداره، اخلاق‌مداری، اعتماد و انسجام اجتماعی، و نگرش مثبت به مدرسه در دانش‌آموزان پایه ششم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
8 راهبردهای افزایش کارآیی و اثر بخشی اساتید در آموزش های مجازی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
9 ریشه های تفکر برنامه درسی متمرکز: واکاوی دغدغه های سیاسی و اجتماعی نخستین ناظران آموزشی و نقش آن در پیدایش حوزه مطالعاتی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 64
10 شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
11 ضعف یادگیری و عملکرد تحصیلی دختران دانش آموز مقطع متوسطه؛ واکاوی تجارب دبیران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 11، شماره: 41
12 مروری بر نظریه های محتوا و انتخاب محتوا در ادبیات تخصصی حوزه مطالعات برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش دوره: 2، شماره: 1
13 مطالعه توالی و شجره شناسی دو جدایه ی ویروس آبله مرغان جدا شده از مرغان تخم گذار و جرب قرمز (درمانیسوس گالینه) در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 2
14 نگاهی به مسیر حرفه ای رالف تایلر: روایتی تاریخی از عمری تلاش برای پیوند «نظریه» و «عمل» برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
15 واکاوی ادراکات دانش آموزان در زمینه یادگیری درس ریاضی: نقش قدرتمند خودپنداره ریاضیاتی و مهارت های مطالعه ریاضی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
16 واکاوی دیدگاه ها و عملکرد معلمان در زمینه تکلیف دهی به دانش آموزان در پایه های دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دبستان های اصفهان از توان تخریب و میزان خسارات ناشی ازسیل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
2 به معدل نیاز دارم تحلیلی بر نمره و پدیده تورمنمرات به عنوان مانعی برای نوآوری و خلاقیت در برنامه های درسی علوم انسانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
3 خلاقیت ذهنی؛ بررسی پیامد درگیری با فضای مجازی از منظر دقت و تمرکز دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی