دکتر اسماعیل مزروعی نصرآبادی

دکتر اسماعیل مزروعی نصرآبادی استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

دکتر اسماعیل مزروعی نصرآبادی

Dr. Majid Mazrooei

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.