دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری

Dr. Ali Divandari

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.