دکتر احمدعلی اسدی

دکتر احمدعلی اسدی دانشگاه هنر شیراز

دکتر احمدعلی اسدی

Dr. Ahmad Ali Asadi

دانشگاه هنر شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Archaeological Evidence for the Proliferation of Dari Persian in Khorasan (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 3
2 پژوهشی بر وضعیت محدوده جنوبی تخت گاه تخت جمشید بر اساس شواهد نویافته باستان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
3 شواهد باستان شناختی از پیدایی زبان فارسی دری در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 15، شماره: 1
4 نظام کلی معماری و یافته های جدید مرتبط در جنوب خاوری تختگاه تخت جمشید؛ آبراهه های زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 گزارش مقدماتی شواهدی از گستره فرهنگ باکون و لپویی در پس کرانه های خلیج فارس؛ براساس مطالعات باستان شناسی تمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناح هرمزگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 مطالعه و معرفی محوطه گورستان شیخ زاهد محمد ایلود هرمزگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران