دکتر میثم لباف خانیکی

دکتر میثم لباف خانیکی دانشگاه تهران

دکتر میثم لباف خانیکی

Dr. Meysam Labbaf

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Spatial and Quantitative Analyses of Sasanian Ceramics from the Architectural Spaces of Bazeh-Hur Chahartaq (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی و نقد کتاب شهرهای ساسانی ازمنظر تاریخ و باستان شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 4
3 بررسی وضعیت ژئواکونومی امپراتوری هخامنشی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
4 برهمکنشهای سیاسی- اقتصادی شهر نیشابور با زیستگاههای اقماری¬اش در دوره ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
5 تاثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دوره ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
6 تاملی بر تاریخ و آثار فرهنگی هپتالیان در ایران عصر ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 4
7 تاملی در مفهوم «قلمرو» در دوره ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
8 حضور ساسانیان در کرانه های خلیج فارس بر پایه گزارش های تاریخی و مطالعات باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 2
9 سبک های بومی و منطقه ای در سفال های اشکانی- ساسانی شرق ایران با تکیه بر نویافته های سفالین شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 3
10 سیر تحول منظر فرهنگی میمند کرمان با تکیه بر مطالعات تاریخی و یافتههای باستانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دیوارهای دفاعی کلات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 سنگ نگاره های خانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران