دکتر سیدمهدی موسوی نیا

دکتر سیدمهدی موسوی نیا دانشگاه نیشابور

دکتر سیدمهدی موسوی نیا

Dr. SeyedMehdi mousavinia

دانشگاه نیشابور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگورا و روابط اجتماعی - فرهنگی در آتن دوره کلاسیک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
2 بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی باستانشناسی قلعه ایرج ورامین؛ تاریخگذاری و کاربری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
4 تحلیل باستان شناختی محوطه های ساسانی شهرستان خمین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 2
5 تحول ساختار معماری برج های خاموشی از دوره ساسانی تا سده های متاخر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 1
6 مطالعات باستان سنجی و ارزیابی تاریخ نیشابور: بررسی انتقادی کتاب Nishapur Revisited: Stratigraphy and Ceramics of the Qohandez (بازنگری نیشابور: لایه نگاری و سفال های کهندژ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 23، شماره: 1