دکتر سجاد علی بیگی

دکتر سجاد علی بیگی استادیار دانشگاه رازی

دکتر سجاد علی بیگی

Dr. Sajad Alibaigi

استادیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روشمند و تحلیل روند شکل گیری محوطه پارینه سنگی خانه سر۱ در شرق مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 16، شماره: 1
2 بنای سرخه دیزه ناودار: ایوان عظیم ماذروستان در امتداد شاهراه خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 4
3 تحلیل الگو های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 1
4 روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
5 زیستگاههای اواخر دوره هولوسن میانی کوهپایه های غربی زاگرس مرکزی در بستر جغرافیا (بررسی رابطه بستر محیطی و عوامل جغرافیایی در شکل گیری محوطه های هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم پیش از میلاد منطقه سرپل زهاب، کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 1
6 شواهدی از نهادهای اقتصادی اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 1
7 کوره های سفالگری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان سالار تفسیری وارونه از یافته‌های باستان شناختی تپه پردیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 6
8 محوطه های فلزگری کهن در منظر فرهنگی کوهدشت و ارائه یک مدل پیش بینی برای منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 1
9 همسنجی نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک با کاوش های باستان شناسی در تپه خیبر روانسر، کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 2