دکتر مرتضی خانی پور

دکتر مرتضی خانی پور دانشگاه تهران

دکتر مرتضی خانی پور

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
2 استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضه رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
3 تبیین فرهنگهای هزاره سوم پ.م حوضه رود کر بر اساس کاوش تل گپ کناره، مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 2
4 شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اشیاء فلزی دوره اسلامی تل گپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 سبک شناسی و رابطه نقش و فرم سفال های اسلامی استخر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 معرفی سنگ نگاره های نویافته محمدآباد گشک، مرودشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران