دکتر مهدی کاظمپور

دکتر مهدی کاظمپور دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مهدی کاظمپور

Dr. Mehdi Kazempour

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باز اندیشی مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو در نگارههای جامعالتواریخ رشیدالدین فضلالله همدانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
2 بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگارههای کمالالدین بهزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 2
3 بازیابی فرم ادوات جنگی دوره ایلخانی بر اساس نگاره­های منابع تاریخی این دوره (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 1
4 بررسی آرایه های تزئینی خانه های قاجاری شهر اردبیل(مطالعه موردی: خانه تاریخی حاج میرزا ابراهیم صادقی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
5 تحلیل تاثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه های مسجد کبود تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
6 تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 1
7 تحلیلی بر جایگاه اجتماعی زنان روستایی دوره ایلخانی براساس نقش مایه سنگ مزارات گورستان روستای هاس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 13، شماره: 50
8 طبقه بندی خط در سکه های آل بویه، ضرب شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 51
9 فرم حروف در کتیبه های سنگی «بنی حسنویه» (۳۳۰ ۴۰۵ ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 30
10 مطالعه ابزارلات ورنی بافی روستایی آذربایجان در دوره صفویه براساس مطالعه موردی، نقوش سنگ مزارات گورستان آس کلیبر (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 35
11 مطالعه نقوش سنگ مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزه آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 3
12 نشانه شناسی نقش ماهی با رویکرد عرفانی در سه نمونه ازسفالینه های عصر معاصر (مطالعه موردی مند گناباد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
13 نقد اسطورهای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
14 نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافتههای محوطه زردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انواع پوشش سر مردان در نگارگری های مکتب هرات (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
2 تحلیل بصری نقوش سوزندوزی بلوچ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 تحلیل پوسترهای پرفروش ترین فیلم های سینمایی سال های 1390 تا 1397 ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
4 طراحی موزه با رویکرد معماری سنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 عوامل بصری تاثیرگذار بر زیبایی تنگ بری های عالی قاپو اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
6 مطالعه ابزار آلات بافندگی روستایی بر اساس مطالعه موردی نقوش سنگ مزارات گورستان سفید چاه مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
7 مطالعه تزیینات محراب مسجد جامع مرند با رویکرد نمادشناسی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
8 مطالعه تطبیقی تذهیب قرآن در دوره تیموری با تذهیب قرآن در دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
9 مطالعه تطبیقی نقوش هنر فلز کاری دوره تیموری با دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
10 مطالعه مجسمه های سفالی تزئینی دوره سلجوقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
11 مطالعه نقوش حکاکی شده ی فلزی درب مسجد صاحب الامر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
12 نقش بازیافت چوب در تولید آثار کاربردی چوبی با رویکرد حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست