دکتر حسن غریبی

دکتر حسن غریبی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

دکتر حسن غریبی

Dr. Hasan Gharibi

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش خود تعلیمی کلامی بر بهبود کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 1، شماره: 3
2 اثربخشی آموزش درس علوم مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه بر خلاقیت دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
3 اثربخشی آموزش راه بردهای فراشناختی بر باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 5، شماره: 10
4 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
5 اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 29
6 اثربخشی آموزش شیوه های فرزندپروری بر اساس روش لین کلارک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 42
7 اثربخشی بازی های توجهی بر توانایی خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 3
8 اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
9 Examining the Role of Predictor Variables of Mental Health and Personality Subscales in Internet Addiction of Students in Medical and non-Medical Universities of Sanandaj in ۲۰۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی تاثیر آموزش برنامه ی غنی سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 33
11 بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی رابطه روابط‌ موضوعی و طرحواره‌های ‌ناسازگار اولیه با سلطه‌گری و روابط ‌اخلاقی در زوجین شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 5
13 بررسی رابطه گرایش به زنانگی- مردانگی با اختلالات شخصیت ضداجتماعی، نمایشی و پارانویا در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت های زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 15
15 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
16 پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانات پیشرفت، سبک های اسنادی و تاب آوری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بیجار (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 6، شماره: 59
17 پیش بینی کمبود توجهی و تکانشگری در کودکان مبتلا به ADHD به کمک تحلیل سیگنال مغزی و آزمون یکپارچه دیداری-شنیداری IVA (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 7، شماره: 3
18 تحلیل رمان حصار و سگ های پدرم براساس نظریه کهن الگویی و روانکاوانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 7، شماره: 2
19 درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه ای کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 7
20 مدل روابط علی بین جهت گیری های هدفی و فریب کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 4
21 مقایسه اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 9
22 مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 31
23 نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی ذهن آگاهی بر میزان شادکامی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری در شهرستان قروه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
2 بررسی رابطه امید تحصیلی با تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه دهم متوسطه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
3 بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سبک تصمیم گیری معلمان مدارس دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سبک مدیریت کلاس معلمان مدارس دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشمند
5 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و ابعاد سلامت روان با انواع تصادفات در رانندگان بین جاده ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
6 بررسی رابطه بین هوش هیجانی با میزان موفقیت شغلی وکلا در پرونده های کاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
7 بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان باور آمیختگی اندیشه کنش با رفتار ضد اجتماعی معتادان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی
8 بررسی رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با امید تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه دهم متوسطه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
9 بررسی مقایسه ای تفرد خود زوجین سازگار و ناسازگار شهرستان سقز در سال 1392 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق
10 برنامه درسی چند فرهنگی و دلالت های آن برای آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
11 پیش بینی استعداد اعتیاد براساس باورهای غیرمنطقی با میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
12 پیش بینی استعداد اعتیاد براساس باورهای غیرمنطقی با میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
13 پیش بینی استعداد اعتیاد براساس سبک های اسنادی با میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سروآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
14 پیش بینی اشتیاق به تحصیل براساس تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
15 پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی