دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی  دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

Dr. Mohammad Mashhadi Nooshabadi

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار چوبی باقی مانده از مسجد جامع برزک، مطالعه کتیبه های نویافته و معرفی هنرمندی از تبار ابوزید (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
2 آثار، اسناد و کتیبه های تاریخی برزک (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 5، شماره: 2
3 آران و بیدگل در منابع تاریخی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 2
4 آیین نخل برداری زیارتگاه های کوه سفید وش بر پایه اسطوره غیبت دختر (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 2
5 آیین های طهارت در دین زرتشتی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 18
6 ابوالحسن نورالوری و پسرش نورالوری خوشنویسان عهد صفوی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 1
7 اسطوره غیبت دختر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 45
8 الواح زرین فام کاشان در اواخر سده نهم و نیمه اول سده دهم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 3
9 اولین حسینیه های ایران بر پایه الواح وقفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 14، شماره: 4
10 بازشناسی پرستشگاهی زرتشتی در روستای کله کاشان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 44، شماره: 2
11 باغ و عمارت تاریخی مبارک آباد ورکان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی تاریخی و مردم شناختی سنگ قبرهای صفوی جوشقان استرک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 13، شماره: 1
13 تجلی مضامین عاشورایی در منسوجات ابریشمی اواخر دوره صفوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 56، شماره: 1
14 تحلیل دین شناختی و اسطوره شناختی آیین ایرانی قربانی گاو در اسفنجان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 54، شماره: 2
15 تحلیلی بر نوع و کارکرد ساعت های سه گانه مجموعه عمادی کاشان در دوران تیموری و صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 2
16 توغ های نفیس و تاریخی شهرستان های کاشان، آران وبیدگل و نطنز (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 8، شماره: 1
17 جغرافیای تاریخی منطقه کاشان در «تاریخ قم» (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 1، شماره: 1
18 خانه باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 10، شماره: 1
19 دو رویکرد مذهبی غالی و معتدل بر دو لوح کاشی صفوی مسجدجامع کوهپایه (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 14، شماره: 2
20 زیارتگاه گلچقانه کاشان، مطالعه ویژگی های معماری و سیر تحول تاریخی آن (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 12، شماره: 1
21 سهم عارفان کاشان در پیدایش مکتب عرفانی اصفهان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 2، شماره: 1
22 عبدالسلام کامویی؛ شیخ المشایخ سهروردیه در عراق عجم، یزد و کرمان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 52، شماره: 1
23 قاضی اسد کوپایی کاشانی عارف پرشور و بی پروا (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 1
24 قدمگاه امام علی(ع)؛ در جستجوی تربتخانه ایلخانی کاشان (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
25 کاشی های هفت رنگ مزار در زیارتگاه های سلطان عطابخش و سلطان امیراحمد کاشان (سده دهم تا سیزدهم ه.ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 10، شماره: 20
26 کتیبه ایلخانی قنات لاالالون برزک کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 2
27 کتیبه درهای تاریخی ابیانه (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 6، شماره: 2
28 مطالعه مرکز محله پنجه شاه کاشان با تاکید بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 1
29 مطالعه معماری و سیر تحول تاریخی زیارتگاه غایب در کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 1
30 نسبت حافظ با مجبره و اشاعره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 23
31 نقش دین بودایی در دوره ایلخانی با تاکید بر آرای علاء الدوله سمنانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
32 نقش نظام وفا در جنبش مشروطه ایران و رخدادهای کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 7، شماره: 1
33 نگاهی آسیب شناسانه به پیشینه مباحث جدید کلامی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نتایج طرح مطالعه راهبردی باززنده سازی بافت با ارزش تاریخی نوش آباد در مقام نظر و عمل (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها