دکتر سعید معصوم

دکتر سعید معصوم استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان

دکتر سعید معصوم

Dr. Saeed Masoum

استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Accumulation and Human Health Risk of Trace Elements in the Vicinity of Industrial Estates, Central Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک سطحی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 136
3 ارزیابی شاخص های زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی و تحلیل مولفه های اصلی در برآورد آلودگی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
4 بهینه سازی الکترود یون گزین سرب با استفاده از روش طرح ترکیب مرکزی و مطالعه رفتار آن بااسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Investigation of inhibition properties of 2-(2-nitrophenyl)-benzothiazole on corrosion protection performance using statistical experimental design (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
2 بررسی تغییرپذیری مکانی کادمیوم در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 بررسی خواص آنتیاکسیدانی ترکیبات موجود در گیاه Calligonum comosum L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
4 مقایسه کارآیی شبکه های عصبی هوشمند، حداقل مربعات جزئی و گرادیان کاهشی تعمیم یافته در پردازش سیگنالهای حسگرهای شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران