دکتر سید مرتضی غیور باغبانی

دکتر سید مرتضی غیور باغبانی دانشگاه امام رضا

دکتر سید مرتضی غیور باغبانی

دانشگاه امام رضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ساختاری تفسیری عوامل مقصدمحور موثر بر جذب و ماندگاری گردشگران (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
2 ارائه راهبردهای جذب گردشگر خارجی در شهر مشهد با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 3
3 ارائه مدل عوامل مقصد محور مؤثر بر گرایش به مقصد و طول مدت اقامت گردشگران مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی تاثیر ترویج فعالیت های خیرخواهانه در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه موسسات خیریه (نیکوکاری)؛ تحلیل نقش تعدیلگری منحصر به فرد بودن ادراک شده و میانجی گری تجربه برند (مورد مطالعه: خیریه گلستان علی (ع)) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی تاثیر مشتری محوری بر جذب مشتریان با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در نظام بانک‎داری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 3، شماره: 29
7 بررسی تاثیرکیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مودیان مالیاتی با نقش میانجی اعتماد (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
8 بررسی تاثیرمولفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری از طریق تبادل دانش ضمنی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت (مطالعه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) ) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 6، شماره: 23
10 بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 6، شماره: 19
11 برنامه ریزی راهبردی توسعه کسب و کار های گردشگری شهر مشهد با استفاده از تکنیک متا سوات Meta-SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 32
12 تاثیر برند دانشگاهی بر وفاداری دانشجویان با نقش میانجی اعتماد و رضایت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
13 تاثیر تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند؛ تحلیل نقش میانجی آگاهی از برند و کیفیت درک شده در میان مصرف کنندگان خودروهای وارداتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 4
14 تاثیر جان بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده کنندگان خودروهای داخلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 4
15 تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده بر ادراک مشتریان بیمه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 10، شماره: 37
16 تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره وری دوره: 1، شماره: 1
17 تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس+۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
18 تاثیر مشارکت گردشگران مذهبی بر تجربه ماندگار از طریق تعامل فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 3
19 تاثیر نمونه سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیلگر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 18
20 تاثیر همسویی راهبردی یک پارچه گرایی بر عملکرد با همسویی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
21 تاثیر هیجانات مثبت و منفی در نگرش نسبت به تبلیغات مبتنی بر تلفن همراه با نقش میانجی احساسات (مورد مطالعه: کاربران تلگرام در مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
22 تبیین نقش خودکارآمدی در رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 2
23 تحلیل مسیر کیفیت خدمات بر شهرت سازمانی با نقش عملکرد، رضایت و اعتماد در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی خراسان رضوی (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 11
24 رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 4
25 سناریوهای آینده کسب و کارهای نوپای ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 2
26 شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده‏بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
27 شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف با رویکرد تحلیل مضمون در آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 2
28 عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
29 عوامل موثر بر وفاداری مشتری: بررسی نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری و تعدیلگر تصویر برند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای مدیریت بازاریابی دوره: 1، شماره: 3
30 مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره وری دوره: 1، شماره: 2
31 مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 3
32 نقش آفرینی معنویت و تجاری سازی در شکل گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
33 نقش اخلاق سازمانی در اعتماد و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چهارچوب مفهومی تاثیر مدیریت دانش و کارت امتیازی متوازن بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
2 استعاره تلاوت؛ بازشناسی وظایف مدیران در جهت چشم انداز و ماموریت سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 امکان سنجی بکارگیری الگوهای عملیاتی نظام بیمه تکافل در م ؤسسات بیمه ای ایران با توجه به موازین فقه امامیه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 اوراق جعاله ابزار نوین تامین مالی اسلامی پروژه های شهری بازسازی واحداث (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها
5 بررسی تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری گردشگر مذهبی با نقش میانجی رضایت، اعتماد و تصویر ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
6 بررسی تاثیر بیمه مسئولیت کارفرما برافزایش وفاداری و تعهد کارگران در مشاغل ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بین دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
8 بررسی تاثیر رضایت مشتریان بر وفاداری با نقش میانجی کیفیت خدمات ادراک شده (مطالعه موردی: شرکتهای حمل و نقل درون شهری مشهد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
9 بررسی تاثیر فضای هتل بر مشارکت مشتری با نقش میانجی رضایت در هتل مجلل درویشی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
10 بررسی تاثیر قابلیت تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی بر مشارکت آنلاین مشتری و تحلیل نقش آن در عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
11 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر پایداری شرکتی با نقش میانجی نوآوری; ارائه چهارچوب نظری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 بررسی تاثیر مولفه های بازار گرائی بر گرایش کار آفرینانه و تحلیل نتایج در ایجاد یادگیری سازمانی و عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شعب بانک گردشگری کشور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
13 بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض و بروز خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی مطالعه موردی: دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
14 بررسی رابطه سبکهای رهبری را رفتار خود کنترلی در کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
16 بررسی عوامل موثر بر احساس و نیاز تمایز و تحلیل نقش آنها در قصد خرید پوشاک خارجی (مورد مطالعه: بانوان شهر مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
18 بررسی میزان رضایت شهروندان از وسایل بدنسازی پارکی مطالعه موردی پارک های شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
19 بررسی نقش تعدیلگر خلاقیت در رابطه میان یادگیری سازمانی و چابکی از دیدگاه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری سرمایه فکری (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
21 تاثیر شخصیت برند و همخوانی مصرف کننده بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فرش دستباف تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان نواحی آموزش و پرورش مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
23 تحلیل مسیر کیفیت خدمات بر شهرت سازمانی با نقش عملکرد، رضایت و اعتماد در دفتر رسیدگی اسناد پزشکی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
24 تسهیم دانش و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری
25 شناسایی عوامل موثر بر افزایش نرخ تبدیل وب سایت در تجارت الکترونیک: یک پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
26 شناسایی عوامل موثر بر افزایش نرخ تبدیل وب سایت در تجارت الکترونیک: یک تحلیل نظری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
27 عوامل موثر بر تصمیم خرید پوشاک اسلامی با نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
28 کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمانهای یادگیرنده دردنیای جدید کنونی ازطریق مهارت فردی مدلهای ذهنی بصیرت مشترک یادگیری تیمی وتفکرسیستمی مطالعه موردی: دانشگاه پیام نورواحدقوچان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
29 مدل سازی عوامل موثر بر نیت رفتاری خریداران مکمل های ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های پرورش اندام شهر مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
30 نقش آفرینی مدیریت کیفیت جامع در پایداری شرکتی و ارتقای عملکرد مبتنی بر ابعاد کارت امتیازی متوازن؛ ارائه چهارچوب نظری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
31 نقش مدیریت دانش در پایداری شرکتی و ارتقای عملکرد مبتنی بر ابعد کارت امتیازی متوازن، ارائه چهارچوب نظری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
32 وفاداری برند از دیدگاه مصرف کنندگان (مورد مطالعه: مشتریان فرش دستباف تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری