دکتر جمشید رزم یار

دکتر جمشید رزم یار Editor-in-Chief Department of Avian Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran

دکتر جمشید رزم یار

Dr. Jamshid Razmyar

Editor-in-Chief Department of Avian Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.