اکبر ثقفیان

 اکبر ثقفیان

اکبر ثقفیان

Akbar Saghafiyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.