دکتر عباس خامه یار

دکتر عباس خامه یار

دکتر عباس خامه یار

Dr. Abbas Khamehyar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.