دکتر احسان رمضانی خوانساری

دکتر احسان رمضانی خوانساری استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر احسان رمضانی خوانساری

Dr. Ehsan Ramezani-Khansari

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Developing Genetic Algorithm to Solve Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 4، شماره: 2
2 Studying Non-coaxiality in Non-lane-based Car-following Behavior (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
3 توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوهای خاص برای خطکشی عابرپیاده با توجه به نظرات شهروندان و متخصصین مطالعه موردی : شهر مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارایه مدل منطق فازی-شبکه عصبی تطبیقی برای پیشبینی سرعت در بزرگراه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
3 Influence of In-Car Advertisements on Drivers Visual Distraction (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 Speed Estimation by Training Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) in Highway (Case Study: Tehran-Qom Highway) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 Time Headway Distribution in congested and uncongested traffic flow (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 بررسی تاثیر قوس های افقی، عرض خطوط و شانه راه بر رفتار رانندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 بررسی و امکان سنجی استفاده از سیمولاتورهای رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
8 بهینه سازی شبکه حمل و نقل با کمک تکنیکهای بهینه سازی شبکه براساسکمینه کردن زمان سفر (مطالعه موردی مسیرهای پارک ملت و چهارراه لشکر مشهد مقدس) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور