دکتر حمیدرضا کوشا

دکتر حمیدرضا کوشا

دکتر حمیدرضا کوشا

Dr. Hamirreza Koosha

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی الگوریتم های داده کاوی بر روی داده های آموزشی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی عملکرد با به کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 3
3 به کارگیری و ارزیابی تکنیک های داده کاوی جهت پیش بینی رویگردانی مشتری درصنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
4 پیشبینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیکهای دادهکاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
5 طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 20، شماره: 61
6 کاربرد فنون داده کاوی برای پیش بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
7 موانع نو سازی پلیس در ایران(۱۹۷۹-۱۸۷۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احصاء و تدوین فرایندها و بسترسازی ایجاد سامانه جامع آرامستانهای شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
2 ارائه مدل مکان یابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
3 ارایه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارزشگذاری امتیاز فروش پروژهای دارویی با استفاده از روش اختیارحقیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 اولویت بندی مشتریان با استفاده از ارزش دوره عمر مشتری و واریانس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 اولویت بندی منابع انرژیهای تجدیدپذیر به کمک الگوریتمهای توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره (روشهای PAPRIKA و (PAMSSEM (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
7 بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 بخش بندی بازار به کمک مفهوم ارزش زمان عمر مشتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 بخش بندی بازار و اولویت بندی بخش ها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بررسی تکنیک های متفاوت متکی بر دسته بندی، به منظور بررسی رویگردانی مشتریان در سطوح متفاوت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
11 بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی میزان تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
14 برنامه ریزی پست های فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 به کارگیری بهینه‌سازی استوار برای تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 به کارگیری کرنل های چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش بینی رویگردانی مشتریان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 به کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وزندار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 پیش بینی اتمام به موقع تحصیل دانشجویان کارشناسی با استفاده از داده کاوی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع
19 پیش بینی ارزش دوره عمر مشتریان به کمک فرآیند مارکوف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
20 پیش بینی ارزش دوره ی عمر مشتریان با استفاده از توزیع هندسی بتا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
21 پیش بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
22 پیش بینی رویگردانی مشتریان با استفاده از کرنل های ترکیب شده در تکنیک ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
23 پیش بینی زمان خرابی ماشین آلات با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
24 پیش بینی مقدار ارزش عمر مشتری با استفاده از مفهوم رویگردانی جزیی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
25 پیشبینی رویگردانی مشتریان با در نظر گرفتن سطوح متفاوت وفاداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
26 تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 چیدمان محصولات با استفاده از قوانین انجمنی: مطالعه موردی:فروشگاه دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
28 خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبودیافته برمبنای معیارهای آنتروپی و مجذور مربعات خطا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
29 روشی برای خوشه بندی تکاملی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
30 رویکردی پویا برای تخصیص بودجه های ارتباط با مشتریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 رویکردی مبتنی بر نظریه دورنما و تاپسیس برای انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
32 طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
33 طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری سرعت تغذیه نخ در ماشین آلات گردباف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
36 کاربرد نظریه بازی ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
37 مدل استوار آرمانی برای حل مسأله بودجه بندی سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
38 مدل استوار بودجه بندی سرمایه ای برای انتخاب پروژه های عمرانی در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 مدلی جهت انتخاب روشهای پیشبرد بهینه نگهداری و توسعه رابطه با مشتریان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 مقایسه و ارزیابی روشهای طبقه بندی در پیشبینی اختلال اضطراب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 مقایسه و ارزیابی عملکرد سه مدل رای گیری اکثریت، انتخاب ویژگی اصلح با الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات بهینه در پیش بینی زمان فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری