دکتر علیرضا فصیحی زاده

دکتر علیرضا فصیحی زاده دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

دکتر علیرضا فصیحی زاده

Dr. Alireza fasihizadeh

دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «ملاحظه» یا «مراعات» مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1001
2 اخذ تامین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 80
3 اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 2
4 اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 17
5 امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 92، شماره: 1
6 تاثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
7 تاثیر قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن بر دادرسی در امور مدنی با تاکید بر رویه قضائی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 2
8 تحقق اهداف قرارداد مشارکت زمانی (تایم شر) از طریق عقد اجاره کلی در معین در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 46
9 تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 2
10 تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 2
11 تحلیل چگونگی تاثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تاملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی اجتماعی در حقوق (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 1
12 تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 9
13 تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 8، شماره: 4
14 تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 4
15 تحلیل فقهی حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
16 تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 28
17 تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
18 عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 20
19 کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 4
20 مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 82
21 مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
22 وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 1