دکتر فرشاد پرهام نیا

دکتر فرشاد پرهام نیا استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرشاد پرهام نیا

Dr. Farshad ParhamNia

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتراک دانش و تفکر تاملی در اساتید درس انگلیسی برای اهداف ویژه رشته های پیراپزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
2 EAP instructors’ professional development and their knowledge sharing: A case of nursing courses (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 1
3 Nursing students’ information-seeking behavior in ESP courses: Do quality of education and reflective practice matter (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 10، شماره: 2
4 On the correlation between problem-solving skills and online information-seeking behavior of English for specific purposes students (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 1
5 The Contextual Factors Affecting the Scholarly Communication of Faculty Members in Iran’s Universities (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 26
6 بازاندیشی هرمنوتیک در شکل گیری پژوهش های کیفی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با تاکید بر دیدگاه گادامر (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 20
7 تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و همسانی درونی عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 42
8 رابطه حل مساله اجتماعی با پذیرش و استفاده از منابع مبتنی بر وب در فعالیت های آموزشی- پژوهشی بر اساس مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 3
9 رابطه عوامل شناختی با خلاقیت انتخاب موضوع پژوهشی با میانجی گری شدت و کیفیت اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 10، شماره: 34
10 ساختار عاملی پرسشنامه سرقت علمی در پایان نامه ها از دیدگاه اساتید (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 4
11 سنجش میزان تاب آوری کارکنان کتابخانه های عمومی در برابر زلزله : نمونه موردی کارکنان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 46
12 شناسایی عوامل موثر روانشناختی بر رفتار اطلاع یابی کاربران اطلاعاتی: مطالعه مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 3
13 عوامل رفتاری موثر بر اشتراک دانش: مرور نظام مند یک دهه پژوهش در دو پایگاه اطلاعاتی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 13
14 کیفیت آموزش مجازی دوره های رشته آموزش زبان انگلیسی در دوران کووید-۱۹: راهکارهای تقویت اشتراک دانش (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 4
15 کیفیت آموزش مجازی دوره های رشته آموزش زبان انگلیسی در دوران کووید-۱۹از دیدگاه اساتید: راهکارهای تقویت اشتراک دانش (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
16 مطالعه تطبیقی رفتار استنادی و میزان مشارکت گروهی نویسندگان نشریات بهداشت عمومی ایران و نیوزیلند در پایگاه اطلاعاتیDirectory of Open Access Journals(DOAJ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 2
17 مطالعه تفکر علمی و تفکر تاملی و رابطه آن ها با خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
18 موانع رفتار اطلاع یابی دانشجویان پرستاری در دروس زبان انگلیسی عمومی و زبان تخصصی از دیدگاه اساتید: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 3
19 نقش عوامل فردی و سبک رهبری بر ارتباطات علمی اعضای هیات علمی: یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
20 واکاوی مفهوم ارتباطات علمی غیررسمی در مکتب شیکاگو با تاکید بر کنش متقابل نمادین (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل پیامدهای روانی و اجتماعی اطلاعات غلط در خصوص ویروس کووید-۱۹ در شبکه های اجتماعی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی
2 تحلیل چالشهای مؤثر فناوری اطلاعات و رابطه ویژگیهای جمعیتشناختی نسبت به شناخت و استفاده از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر