دکتر علی اکبر خاصه

دکتر علی اکبر خاصه دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

دکتر علی اکبر خاصه

Dr. Ali Akbar Khasseh

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Scientometric Analysis of Iranian Research on Sports Medicine in Islamic World Science Citation Center (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
2 آینده پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش ها، راهکارها و خلاها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
3 اهمیت رعایت معیارهای استاندارد چکیده نویسی در مقالات چاپ شده در مجلات (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 2
4 Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology:With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
5 Model-Driven Software Engineering: A Bibliometric Analysis (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه ی رسانه های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم افزاری (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
7 بررسی پژوهش های حوزه پرستاری ایران در پایگاه استنادی Web of Science بین سال های 2000 تا 2016 : مطالعه علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی موانع تاثیرگذار بر اجرای امانت بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های عمومی استان فارس از دیدگاه مدیران و کتابداران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی نقش والدین، معلمان و کتابداران در آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی به دانشآموزان (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 6، شماره: 3
10 بررسی و تحلیل پژوهشهای قرآنی در عرصه بینالمللی ISI (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 6، شماره: 10
11 بررسی و مقایسه تطبیقی نرم افزار سیمرغ و میراث جام جم در سازمان صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 3
12 پژوهش در بازیابی اطلاعات در ایران: تحلیل علم سنجی و مصورسازی علمی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 33
13 پژوهش های عرفانی در آینه علم سنجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 1
14 تاثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
15 تحلیل استنادی پژوهش های کووید-۱۹ در پایگاه استنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 9، شماره: 2
16 تحلیل پژوهش‌های ایران درباره‌ی آلودگی هوا با رویکرد علم‌سنجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 7، شماره: 1
17 تحلیل تحقیقات امنیت و حریم خصوصی حوزه بلاک چین: یک مطالعه علم سنجی (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 9، شماره: 1
18 تحلیل جایگاه جهانی ایران در پژوهش های علوم کامپیوتر با بکارگیری فنون علم سنجی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 4، شماره: 1
19 تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 19
20 تحلیل علم سنجی پژوهش های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.اس.سی) (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 3
21 تحلیل علم سنجی مقالات مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
22 تحلیل عوامل موثر بر فعالیت های داوطلبانه با تاکید بر مدل مفهومی Oh (۲۰۱۷): مطالعه موردی در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
23 تحلیل محتوای دو دهه پژوهش در حوزه بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
24 تحلیل محتوایی و ساختاری وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و مقایسه با کتابخانه-های دانشگاه های جامع ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 4
25 تحلیل هم واژگانی و هم نویسندگی مقالات منتشر شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 2
26 ترسیم دو دهه پژوهش جهانی در حوزه کارآفرینی: تحلیل علم سنجی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 5، شماره: 2
27 ترسیم ساختار دانش در پژوهش های عرفانی: تحلیل هم واژگانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 51
28 ترسیم نقشه علم در مطالعات نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس تحلیل شبکه هم استنادی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 5
29 رفتار امنیت اطلاعاتی کاربران در جوامع مجازی حرفه ای بر اساس رویکرد اجتناب از تهدید فناوری (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 9، شماره: 33
30 روابط پیدا و پنهان پژوهش های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم استنادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
31 شناسایی جهش های تاریخی مباحث روش پژوهش به شیوه طیف سنجی سال انتشار مآخذ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 20
32 شناسایی خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و نقش آن ها در جذب و نگهداشت کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 1
33 شناسایی عوامل موثر بر عدم مراجعه زنان به کتابخانه های عمومی روستایی: مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 1
34 شناسایی و تحلیل خاستگاه های تاریخی حوزه ارگونومی به روش طیف سنجی سال انتشار منابع (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 2
35 کشف سیر تحول در حوزه وب معنایی با رویکرد نوین RPYS (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 2
36 کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 1
37 مطالعه پیوند علم و فناوری با استفاده از تحلیل استنادی: مورد مطالعه حوزه کشف دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
38 مطالعه سیر تکاملی حوزه «خدمات و منابع مرجع» با استفاده از طیف‎سنجی سال انتشار مآخذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 1
39 مقایسه دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه در مورد وضعیت مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
40 مکان یابی کتابخانه های عمومی شهر رشت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (ساج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
41 میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کتابداران بر اساس شرایط ایستگاه کاری سنگین و ارتباط آن با فرسودگی، استرس و انگیزش شغلی: مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 1
42 نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور (دریافت مقاله) مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
43 نقش معماری و فضای کتابخانه های عمومی در میزان رضایت کاربران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
44 وب سایت موبایلی در کتابخانه های دانشگاهی ایران: ارزیابی کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 2
45 وضعیت تولیدات علمی محققین ایرانی رشته انگل شناسی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
46 وضعیت تولیدات علی محققین ایرانی رشته انگل شناسی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
47 وضعیت مطالعه متون ادبی در میان زنان خانه دار و شاغل: مطالعه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاهی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 رابطه ابعاد منش، حس انسجام و رضایت شغلی در کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 رفتار اطلاع یابی و میزان استفاده اعضای هیئت علمی علوم انسانی از پایگاه های اطلاعاتی:مطالعه موردی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 مطالعه ای پیرامون تبلیغ اندیشه های قرآنی در مطالعات بین المللی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
5 همبسته های انعطاف پذیری روان شناختی: خود دلسوزی، حل مسیله و خود متمایزسازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران