دکتر علی منصوری

دکتر علی منصوری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه اصفهان

دکتر علی منصوری

Dr. Ali Mansouri

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عامل گذر زمان بر میزان اثرگذاری پروانه های ثبت اختراع کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 21
2 بررسی سرمایه اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی ارتباطات علمی کارکنان این سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
3 بررسی عوامل موثر بر پذیرش نرم افزارهای کاربردی فهرست نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT۲) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر بر جذب و توسعه مشارکت های خیرین کتابخانه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی مهارت های نشر در مجلات علمی در دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 26
6 بررسی وضعیت و عوامل موثر بر استنادشدگی بروندادهای پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه های ثبت اختراع طی سالهای ۲۰۱۵ - ۲۰۰۰ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 3
7 تحلیل پروانه های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 6
8 تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه-های مرکزیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 13
9 مدل سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش ها: مروری بر ادبیات تخصصی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدلسازی موضوعی مقالات تولید شده ایرانیان در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (2018-2000) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
2 مدیریت دانش رکن اساسی توسعه مبتنی بر دانایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات