دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

Dr. mortazavi Mortazavi Kakhki

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار بازتوزیع فرصت ها بر نابرابری درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
2 دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 11، شماره: 21
3 رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران:مدلسازی تعادل عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
4 نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
5 نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیبشناسی و تامین آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 18، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول ناظر بر سوآپ نفت و گاز در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 قلمرو و الگوی عدالت بین نسلی در اندیشه اهل بیت (ع) مرتضی (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)
3 نقش فعالیت های بخش کشاورزی در توسعه ؛ راهبردهای برای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی