دکتر محمد رحیمی

دکتر محمد رحیمی دانشگاه سمنان

دکتر محمد رحیمی

Dr. Mohammad Rahimi

دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
2 ارزیابی و بهینه سازی الگوی کاربری اراضی ( مطالعه موردی:حوضه آبخیز گل رودبار، استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
3 برآورد نقشه های فرسایندگی و بارش در مناطقی با ایستگاه باران‎سنجی محدود (مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
4 بررسی آلودگی هوای شهر سنندج با تاکید بر تغییرات زمانی غلظت PM۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 11
5 بررسی تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به روش زمین آمار در حوزه آبخیز شهرستان مرند- آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 6
6 بررسی روند متغیر های آب و هواشناختی حوضه هیرمند و تاثیر آن بر تخریب زمین در دشت سیستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
7 بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 88
8 بررسی میزان حساسیت بستر هامون صابری به پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
9 پایش مکانی خشکسالی در جغرافیای کشاورزی مناطق خشک از طریق شاخص شرایط حرارتی پوشش گیاهی VTCI و به وسیله ی داده های دورسنجیMODIS مطالعه ی موردی: استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
10 پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS مطالعه موردی: استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
11 پیش بینی پراکنش جغرافیایی گونه Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
12 تاثیر پارامترهای هواشناسی بر سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) در منطقه خرمدره زنجان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 1
13 تاثیر تغییر اقلیم بر روی دبی حداکثر روزانه تحت شرایط عدم قطعیت (حوضه دینور استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
14 تجزیه و تحلیل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی و ناهنجاری های اقلیمی موثر بر روند بیابان-زایی دشت گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
15 تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
16 تحلیل تاثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال های اخیر (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
17 تحلیل روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارزیابی ارتباط آن با خشک سالی در دامنه ی جنوبی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 43
18 تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
19 تحلیل شبکه ای ساختار قدرت دست اندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب دشت گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
20 تهیه نقشه تیپ های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش های پارامتریک و ناپارامتریک (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
21 شناسایی عوامل موثر بر منابع آب زیرزمینی و پیش بینی سطح تراز و تغییرات آن در حوضه آبخیز جازموریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
22 مدل سازی توزیع پتانسیل گونه Juniperus excelsa با استفاده از عامل های محیطی در کوهستان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
23 مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
24 مطالعه ی پتانسیل بیابان زایی بر اساس تغییرات کاربری اراضی و معیار اقلیم در دشت دامغان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
25 مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه ساوجبلاغ استان البرز جهت کاربری زراعت دیم و آبی با استفاده از فرآیند AHP Fuzzy (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
2 ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در ضبیه سازی برخی از پارامتر های جوی آینده(مطالعه موردی:ایستگاه کوهرنگ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی تهدیدهای بکارگیری مهندسی زمین (اقلیم) برای مهار تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 ارزیابی محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از روش فائو - پنمن – مانتیث درشاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
5 ارزیابی مذل LARS-WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو مطالعه موردی: حوضه دینور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد کارون شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 برآورد تبخیر و تعرق مرجع و آنالیز حساسیت به متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
8 بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابانزایی(مطالعه موردی:دشت سگزی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی(مطالعه موردی:دشت سگزی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر های دما بارش در دوره آتی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی استحصال آب باران به شیوه سنتی و نوین با هدف احیای اراضی و کاهش بیابانزایی در مناطق خشک و نیمهخشک ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی الگوی وزش باد با رویکرد پتانسیل گسترش بیابان در استان سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 بررسی تطابق شاخصهای خشکسالی هواشناسیSPI و RDI در حوضه کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
14 بررسی تعداد روزهای همراه با گردوغبار در نوار مرزی ایران و عراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی تغییر اقلیم بر روی تاریخ کشت در گندم پاییزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
16 بررسی تغییر اقلیم جهانی بر ریسک فاکتورهای سلامت شغلی در ۳ نمونه اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
17 بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی حوزه هیرمند و تاثیر آن بر دبی ورودی هیرمند به دشت سیستان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تغییرات دمایی طی دهه های آتی در مقایسه با گذشته در استان مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
19 بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 بررسی جابجایی خط برف در دامنه جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
21 بررسی روند بارندگی در ایستگاههای منتخب داخل و خارج شهرستان استهبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 بررسی روند تغییرات بارنذگی در دامنه جنوبی البرز مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی حوضه بهشت آباد (کارون شمالی)در دوره 2040-2011 با استفاده از نتایج مدل LARS-WG (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 بررسی روند تغییرات پارامترهای دمایی در دو نمونه اقلیمی ایران طی دوره 2008-1951 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
25 بررسی شدت تخریب سرزمین در بستر دریاچه هامون با استفاده از مدل مدالوس (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی عوامل مؤثر در تغییر سیمای سرزمین مناطق نیمه خشک مطالعه موردی: بیابانزایی در مرغزار دشت شهرکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
27 بررسی معیارهای تفکیک یخبندانهای تابشی و فرارفتی در شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
28 بررسی منشاء و پراکنش گردوغبار ریزگرد و اثرات زیست محیطی آن نمونه موردی: غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 بررسی نقش عوامل اقلیمی و هواشناسی در طراحی و احداث ساختمان ها (با رویکرد اقلیم و آینده نگری وضع هوا) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی و تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان بر اساس نمایه های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
31 پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و تاثیر خشکسالی بر تولید انجیر دیم شهرستان استهبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
33 پهنه بندی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریان سطحی (SDI) (مطالعه موردی : حوضه آبریز دریاچه نمک ) (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
34 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:رودخانه های چناران و درکش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
35 پیش نگری طوفانهای گرد و خاک جنوب شرقی ایران با استفاده از خروجی های CMIP ۶ تحت سناریوهای SSP در دوره زمانی (۲۱۰۰-۲۰۲۰) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
36 پیص بینی تغییرات بارش دو دوره 20 ساله آینده با استفاده از مدل ریس مقیاس نمایی LARS-WG و مدل گردش عمومی HadCM3 (مطالعه موردی:ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 تاثیر پارامترهای اقلیمی بر پراکنش گونه های گیاهی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: قیچ صحرایی در استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
38 تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بر اساس طرح طبقه بندی کوپن تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
39 تحلیل پهنه بندی اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس طرح طبقه بندی کوپن-تراورتا با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
40 تحلیل حساسیت متغیرهای اقلیمی در برآوردETo پتانسیل به روش فائو- پنمن –مانتیث (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
41 تحلیل خشک سالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخصSDI در دو زیر حوزه گاماسیاب و قره سو (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
42 تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روش های ناپارامتری (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
43 تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روشهایناپارامتری مطالعه موردی: استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
44 تحلیلی بر تغییر اقلیم با انتخاب پنجره متحرک 30 ساله با استفاده از روشهای کلاس بندی اقلیمی دمارتن و تورنت وایت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
45 تحلیلی بر روند یکنواخت گرادیان درجه حررات حداکثر روزانه بهار و تابستان مطالعه موردی (استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
46 تغییر اقلیم جهانی، بهداشت و سلامت (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
47 تغییر ناگهانی گرادیان رخدادهای درجه حررات بیشینه بهار و تابستان مطالعه موردی (استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
48 دید کلی از وضعیت و روند منابع زمین در جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
49 روششناسی پیش آگاهی خشکسالی و بیابانزایی راهکارها و مکانیسمها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
50 روند تغییرات دما و بارش و رابطه آن با مراحل فنولوژی پنبه در گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
51 روند تغییرات دما و بارش و رابطه آن با مراحل فنولوژی گندم در گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
52 کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوضه دینور-استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
53 مدیریت منابع اب مناطق ساحلی و امکان سنجی نظری استحصال اب از مه مطالعه موردی: بررسی توزیع زمانی و مکانی و قوع مه در سواحل ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
54 مروری بر عوامل اقلیمی تاثیرگذار در خشکیدگی درختان جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
55 مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
56 مقایسه نیازهای حرارتی دو رقم سیب گلدن و مالینگ به منظور پیش بینی زمان گلدهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
57 واکاوی پدیده گردوغبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی دما و بارش با استفادهاز داده های هواشناسی و سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
58 ویژگی های طبیعی چشمه های ریزگردها و عوامل موثر در شکل گیری طوفان های گردوغبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار