دکتر محمد فیاض

دکتر محمد فیاض استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر محمد فیاض

Dr. Mohammad Fayyaz

استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 4
2 آثار شدت های مختلف برداشت بر برخی ویژگی های رویشی و زایشی گونه L. Dactylis glomerata در منطقه سارال کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
3 اثر مدیریت های مختلف چرایی بر تنوع و غنای گونه ای در مراتع استپی ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
4 ارزش رجحانی چند گونه مرتعی در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
5 ارزیابی پایداری تولید علوفه چند گونه مرتعی با استفاده از روش های تک متغیره پارامتری و روش های ناپارامتری در مراتع گون بان هرسین، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
6 ارزیابی تنوع گونه ای و غنای پوشش گیاهی در دو کانون گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
7 ارزیابی توالی ثانویه کانون های گرد و غبار خوزستان با استفاده از گروه های عملکردی (PFTs) تحت شیوه های مختلف کشت نهال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
8 ارزیابی جمعیت های بومی گونه مرتعی پوتار (Cymbopogon olivieri) در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
9 برآورد میزان تخریب کمی و کیفی مراتع ناحیه ایران-تورانی از طریق سنجش و شاخص پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 3
10 بررسی اثر دما بر رشد رویشی و زایشی پنج جمعیت در گونه مرتعی فستوکا (Festuca ovina ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
11 بررسی ارتباط بین فاصله گوساله زایی با صفات اقتصادی گاوهای شیری در تلقیح های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی ارزش رجحانی ۴ گونه از مراتع نیمه استپی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
13 بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و ارتباط آن با بارندگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
14 بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتار چرایی دام در مراتع منطقه قروه در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
15 بررسی ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گاو در مرتع تزخراب استان آذربایجان غربی با استفاده از روش شاخص انتخاب گونه در طی فصل چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
16 بررسی ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی سرعلی آباد گرگان در مراحل مختلف رویشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
17 بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه تیل آباد در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 2
18 بررسی استقرار دو گونه پهن برگ گراموز (Helianthemum lippii) و هرش (Taverniera cuneifolia) در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
19 بررسی برخی از خصوصیات بوم شناسی سه گونه اسکمبیل در حوضه های جازموریان، چاهان، تهلاب در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 2
20 بررسی برخی متغیرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح های مرتعداری (استان های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، مازندران و آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 4
21 بررسی تاثیر زمان و شیوه کاشت بر استقرار و تولید علوفه گونه Onobrychis subnitens در شرایط دیم شهرستان سنندج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
22 بررسی تاثیر فصل و روش مرتع کاری بر برخی صفات ساختاری و عملکردی گونه اسپرس (Onobrychis altissima Grossh.) (مطالعه موردی: ایستگاه آبخوانداری پشت کوه، ساری، مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
23 بررسی خوشخوراکی گونه های گیاهی در مراتع استپی استان یزد (مطالعه موردی: مراتع ندوشن در شهرستان صدوق) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
24 بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع زمین سنگ استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
25 بررسی رفتار چرایی بز تالی در مراتع سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
26 بررسی رفتار چرایی گوسفند در مراتع نیمه استپی انجدان اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 2
27 بررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب های مختلف در مراتع نیمه استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی آباد، سارال، گون بان و قروه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 3
28 بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
29 بررسی شاخص های رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی مطالعه موردی: مراتع استپی خشکه رود ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 4
30 بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
31 بررسی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه در ۱۹ اکوتیپ از گونه مرتعی Agropyron cristatum در شرایط کشت آبی و دیم در منطقه خجیر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
32 بررسی فصل و روش کشت مناسب گونه دائمی Astragal us curvirostris در مراتع بلومان استان لرستان، ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
33 بررسی منشا طوفانهای ماسه ای دشت سیستان با استفاده از اطلاعات دور سنجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 12، شماره: 1
34 بررسی نظام چرای شبانی موجود در حاشیه حوض سلطان قم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
35 بررسی نظرات بهره برداران درباره مدیریت چرای دام در مرتع (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
36 تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
37 تعیین ارزش رجحانی گونه های مختلف در سایت بینالود خراسان و تغییرات آن در طول فصل چرا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
38 تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی (منطقه زمین سنگ استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 4
39 تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای گوسفند و بز در مراتع چشمه انجیر استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 1
40 تعیین ارزش رجحانی گونه های مورد چرای گوسفند نژاد لری در مراتع ییلاقی ارتفاعات بلومان (زاغه) لرستان به روش فیلمبرداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
41 تعیین مناسب ترین دور و حجم ابیاری نهال های تاغ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 10، شماره: 3
42 تعیین مناسبترین دور آبیاری نهالهای اسکمبیل جهت استقر ار در رویشگاههای طبیعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 1
43 تعیین مناسبترین زمان و روش کشت و استقرار گیاه مرتعی Astragalus podolobus در منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 1
44 تغییرات عملکرد مراتع قشلاقی تحت تاثیر عملیات مدیریت مرتع (مراتع قشلاقی کلات سادات آباد سبزوار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
45 چالش ها و راهکارهای مقابله با ریزگرد سیستان از نگاه دستاندرکاران نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
46 فصل و روش مناسب استقرار گونه شبدر قرمز ( Trifolium pratense L.) در مراتع استپی مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
47 فصل و روش مناسب مرتعکاری گونه ‎‎اسپرس خراسانی (Onobrychis chorassanica Bunge.) در مراتع ییلاقی خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
48 مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه انجیر استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
49 معرفی برترین جمعیت های بومی گونه مرتعی خورنال (Cenchrus ciliaris) در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
50 مقایسه ارزش رجحانی گونه های مرتعی منطقه انجدان اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
51 مقایسه عملکرد اقتصادی گوسفند و بز متکی به مرتع در استان تهران و اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روش های تثبیت بیولوژیک بر پوشش گیاهی بومی در کانون های گرد و غبار استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 بررسی اثر فصل و روش کاشت بر استقرار و رشد رویشی گون علفی Astragalus brachyodantus (مطالعه موردی: در مراتع مشگین شهر- استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 بررسی ارزش رجحانی گونه های مرتعی با استفاده از روش زمان سنجی در مراتع استپی ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
4 بررسی امکان برگشت پذیری پوشش گیاهی درمراتع مناطق خشک سایت نمونه کاسکین ایرانشهر دربلوچستان جنوبی گونه مورد بررسی تاغ (دریافت مقاله) همایش مدیریت مراتع مناطق خشک
5 برنامه ریزی تثبیت کانون گردوغباری جنوب شرق اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
6 تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی بر مبنای آمایش جغرافیای طبیعی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 حساسیت اراضی به فرسایش بادی و راهکارهای مهار آن در سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
8 ردیابی مسیر جریان طوفان های ماسه ای دشت سیستان ،از برداشت تا رسوب با استفاده از اطلاعات دور سنجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
9 شنزارها و تنوع گونه های گیاهی شن دوست موثر در کنترل فرسایش بادی در منطقه بشرویه و طبس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
10 مطالعه ارزش رجحانی گونه ها ی مرتعی به روش زمانسنجی برای چرای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
11 مطالعه رفتار چرایی دام و ارتباط آن با تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
12 معرفی فلور کانون های گردوغبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 واکاوی مشارکتی چالش ها و راهکارهای مدیریت، کنترل و مقابله با پدیده گرد و غبار توسط شبکه دست اندرکاران نهادی سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان