دکتر پریسا پناهی

دکتر پریسا پناهی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

دکتر پریسا پناهی

Dr. Parisa Panahi

دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش ریزریخت شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه های جنس بلوط در جنگل های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
2 ارزیابی روش های چشمی برآورد میزان بذردهی مازودار (Quercus infectoria Olivier) در جنگل های بانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
3 ارزیابی ویژگی های رویشی بذر و نونهال بلوط های گروه Quercus libani (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
4 Leaf Microstructure and Adaptation Relationships in Ten Woody Species from the Semi-Arid Forests (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 0
5 MORPHOLOGICAL VARIATION OF FAGUS ORIENTALIS LIPSKY IN THE HYRCANIAN FORESTS OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
6 POLLEN MORPHOLOGY OF SAPONARIA L. (CARYOPHYLLACEAE) SPECIES AND ITS TAXONOMIC VALUES (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
7 برآورد سطح برگ گونه های درختی شاخص قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران به روش غیرتخریبی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
8 برآورد شمار بذر مازودار (Quercus infectoria Olivier) در جنگل های بانه با استفاده از روش چشمی Koenig (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
9 پدیده شناسی درختان میوه بومی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 9
10 دانش سنتی جنگل نشینان زاگرس در ارتباط با ارزش های دارویی گیاهان چوبی و علفی (پژوهش موردی: جنگل-های خرم آباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 3
11 زی توده و شاخص سطح برگ داغداغان (Celtis caucasica Willd.) در جنگل شهری تایله سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
12 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی روش های آماربرداری در جنگل داری شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 1
13 گیاه مردم نگاری کمی گیاهان چوبی دارویی در منطقه هرابلوط شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 3، شماره: 1
14 مقایسه ترکیب گرده و کیفیت عسل تولید شده از دو رویشگاه جنگلی و مرتعی در منطقه ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
15 مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 2
16 نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشهای دارویی درختان بلوط بومی و محصولات غیرچوبی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
2 برآورد شاخص های اکولوژیک برگ گونه های درختی قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 بررسی شرایط زیستی گونه های بومی همیشه سبز رویشگاه هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 تأثیر فعالیت های انسانی بر سیمای جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 تجدیدحیات جنسی وی ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل های بانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 تجربه راهبردی در حفاظت و تکثیر درختچه ها و بوته های دارویی بومی جنگلهای زاگرس در باغ گیاهشناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
7 تکثیر و تعیین بهترین روش ازدیاد تعدادی از گونه های درختی و درختچه ای نادر در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
8 حفاظت و تکثیر گونه های مختلف بادام Amygdalus spp جنگل های ایران در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
9 راهکارهای حفاظت و تکثیر برخی گونه های دارویی در کلکسیون گیاهان دارویی و معطر باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 روشهای برآورد چشمی وضعیت بذردهی درختان بلوط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 سازگاری و تجدیدحیات گونه های پیازی جنگل های هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
12 شناسایی ابزارآلات سنتی مورد استفاده جوامع محلی زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 کاربرد روش چشمی کونیگ برای برآورد تولید بذر بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl در جنگل های پلدختر، استان لرستاk (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
14 معرفی گیاهان مقاوم به آلودگی هوا (پژوهش موردی: گیاهان کاشته شده در باغ گیاه شناسی ملی ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
15 نقش زنان در دانش های سنتی (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست