قاسم خواجوند زریری

 قاسم  خواجوند زریری

قاسم خواجوند زریری

Ghasem Khajevand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.