دکتر مجید منعم زاده

دکتر مجید منعم زاده دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان

دکتر مجید منعم زاده

Dr. Majid Monemzadeh

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس و اندازه گیری دز پرتو گاما و نوترون در پروازهای مسافربری به وسیله این دزیمترها (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 11، شماره: 3
2 مطالعه تصحیحات بر سرعت صوت صفرم هولوگرافی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر میدان های الکترو مغناطیسی بر ریز گردها به منظور طراحی سامانه ی کنترل ریز گردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 بررسی تاثیرمیدان های الکترومغناطیسی برریزگردها به منظور طراحی سامانه ی کنترل ریزگردها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 بررسی و ارزیابی اقتصادی استفاده از دیوار ترومب در سالن های مرغداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
4 پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با تاکید بر امدادرسانی به آسیب دیدگان در مصائب و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
5 تقارنهای پیمانهای ریسمان باز در فضای ناجابجایی با اعمال رهیافت BFT مرتبه محدود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 رهیافت مرتبه محدودBFTبرای گرافین در فضای ناجابجایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
7 رهیافتBFT مرتبه محدود برای بوزون های کایرال در فضای ناجابجایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 ساختار پیمانه ای رشته های قیدی در غوطه وری BFFT (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
9 غوطه وری BET در دستگاههای مقید مخلوط و نظریه چرن - سیمونز (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
10 گسترش فضای فاز و تقارن پیمانه ای در مدل چرن-سیمونز غیرآبلی ابرمتقارن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
11 مدلسازی و شبیهسازی سیستم ترکیبی کلکتورهای خورشیدی وگرمایش کفی برای گرمایش سالنهای مرغداری (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
12 هامیلتونی ناوردای پیمانه ای برای ذره ی آزاد نسبیتی همراه با درجه آزادی اسپینی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393