مهندس جمیل علیزاده شایق

مهندس جمیل علیزاده شایق رئیس انجمن برنج ایران

مهندس جمیل علیزاده شایق

Jamid Alizadeh Shayegh

رئیس انجمن برنج ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.