دکتر سیده زهرا حسینی درونکلایی

دکتر سیده زهرا حسینی درونکلایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دکتر سیده زهرا حسینی درونکلایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد تعالی سازمانی درکارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران در حوزه دانشی و مهارتی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 11، شماره: 41
2 ارائه مدل فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 10، شماره: 17
3 ارائه مدل مفهومی چابکی سازمانی در نیروی انتظامی استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 8، شماره: 27
4 ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی نیروی انتظامی استان مازندران بر اساس مدل تعالی سازمانی(EFQM) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 7، شماره: 23
5 بهره گیری آموزشی از برنامه درسی نقشه راه خودکارآمدی پژوهشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 14، شماره: 2
6 پداگوژی دانشگاهی: ضرورت یاددهی و یادگیری در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 13، شماره: 1
7 پزشکی مبتنی بر شواهد از آموزش تا عملکرد، راهکار کیفی سازی آموزشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 12، شماره: 3
8 تاثیر شبکه های اجتماعی در ایجاد هنجارهای نامتعارف در دانش آموزان (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 32
9 تاثیر شبکه های اجتماعی در ایجاد هنجارهای نامتعارف در دانش آموزان (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 32
10 تاثیر عملکرد خانواده و باورهای هوشی بر خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
11 تاثیر مهارت آموزی الکترونیکی در دوره پاندمی کرونا بر ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
12 تبیین مدل اعتماد آگاهانه در توسعه فکری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 4
13 تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 3
14 تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 3، شماره: 2
15 رابطه برنامه ریزی آموزشی و باورهای هوشی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
16 شناسایی ابعاد سلامت سازمانی کارکنان شهرهای ساحلی فرماندهی انتظامی استان مازندران (مورد مطالعه: شهرهای ساری، بابلسر، نور، محمود آباد و نوشهر) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 14، شماره: 52
17 شناسایی و رتبه بندی ابعاد تبیین کننده تاثیر مدیریت تدریس پژوهش محور بر مدیریت فراشناخت و جو سازمانی در مدارس دوره دوم متوسطه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 3
18 مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 31، شماره: 2
19 مروری بر تاثیر مهارت آموزی الکترونیکی کاربران آموزش علوم پزشکی در دوره پاندمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 3
20 نقش خلاقیت، خودکارآمدی اجتماعی و برنامه ریزی در پیش بینی خودکارآمدی کارآفرینی کارکنان دانشگاه های استان مازندران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
21 واکاوی رابطه سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعتماد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 ایمنی و مدیریت بحران با مشارکت مردمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری
3 بررسی تاثیر چشم انداز استراتژیک و سرنوشت مشترک بر اعتماد مشتریان بانک سامان (مطالعه موردی: شعب شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
4 بررسی تاثیر شاخصههای رهبری تحولگرا بررفتار شهروندی سازمانیمطالعه موردی: شرکت تپش دادههای نوین پاسارگاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
5 بررسی تاثیر فرصت های بازار و تهدیدات ناشی از رقبا بر اعتماد مشتریان بانک سامان (مطالعه موردی: شعب شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
6 بررسی تاثیر مولفه های سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانیکارکنان شعب بانک سامان در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
7 بررسی تاثیر مولفه های هوش رقابتی بر اعتماد مشتریان بانک سامان (مطالعه موردی: شعب شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
8 بررسی تاثیر مولفه های هوش سازمانی بر اعتماد مشتریان بانک سامان (مطالعه موردی: شعب شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
9 بررسی تاثیرمولفه های رهبری تحولآفرین بر مسیولیت اجتماعی کارکنانسازمان تامین اجتماعی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
10 بررسی کیفیت زندگی کاری (QWL) وعوامل موثر برآن دربین پرسنل پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 بررسی مهارت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت معلمان متوسطه شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 بررسی میزان هوشهای چند گانه گاردنر در کارکنان سازمان اسناد پزشکی استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
13 بررسی میزان هوشهای چند گانه گاردنر در معلمان مدارس ابتدائی شهرستان بابل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
14 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی در هزاره سوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
16 تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
17 تاثیر عزت نفس بر مشارکت اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی: مدارس تیزهوشان شهرستان آمل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 تحلیل رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زنذگی کاری زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
19 رابطه استراتژیهای مدیریت دانش بانوآوری درمدارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
20 سنجش آمادگی سازمان تامین اجتماعی برای پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس عوامل زیر بنایی مطالعه موردی:بخش مدیریت درمان استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 فراموشی سازمانی و رابطه آن با مزیت رقابتی در سازمانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
22 مروری بر استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه های هزاره سوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
23 مروری برمدل های ارزیابی آمادگی سازمانها برای پیاده سازی ERP و ارایه یک چهارچوب مفهومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
24 نقش قدرت وابستگی به برند در دانشگاههای پژوهش محور و کارآفرین در توسعه آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
25 نقش یادگیری سازمانی بر کیفی سازی آموزش در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 واکاوی اثرات تجربیات بازیابی تعطیلات بر کیفیت زندگی در جوامع هزاره سوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
27 واکاوی نقش فراموشی سازمانی هدفمند بر یادگیری سازمانی در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران