دکتر عباس رهدار

دکتر عباس رهدار Department of Physics, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran

دکتر عباس رهدار

Dr. Abbas Rahdar

Department of Physics, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibacterial Effect of New Compounds Against Lactococcus garvieae (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 3
2 Applications of Bioceramics in the Management of Orbital Floor Factures and Anophthalmic Cavity: a Review (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 2
3 Effects of Cerium Oxide Nanoparticles on Biochemical Parameters and Histopathological Changes in Lead-Intoxicated Rats (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 9، شماره: 4
4 Emerging Nano-Theranostic Strategies Against Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A review (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 20، شماره: 1
5 Multifunctional Silver-based Nanomaterials for Non-conventional Oral Cancer Therapy Through Simultaneous LOX and Selective COX-۲ inhibition (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 2
6 سنتز و ارزیابی کارایی نانوذره اکسید آهن پوشش داده شده با Sio2 در حذف رنگ اسید بلو 92 از محلولهای آبی: مطالعه سنتیک و ایزوترم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of PTX drug on F۱۲۷ oil-in-water microemulsions: turbidity/transparency studies (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
2 Surfactant/Tocopherol-based oil nano-droplets: synthesis, Dynamic light scattering and DST (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو
3 بررسی اثر غلظت های مختلف نانوذرات فریت منگنز- سریم روی شاخص های فیزیولوژیکگیاه گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم و مهندسی کشاورزی (با رویکرد آب ، خاک و هوا)
4 بررسی میزان حذف فنل با استفاده از خاکستر برگ درخت موز در محیط آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
5 سنتز و بررسی فوتوفیزیک نانومایسل ها حامل رنگینه کریستال وایولت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
6 سنتز و مطالعه فوتوفیزیکی نانومایسل های حامل رنگینه ErythrosineB (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
7 مطالعه تجربی طیف های عبور اپتیکی نانوذرات اکسید نیکل آلاییده ضده با مس، تهیه ضده با استفاده از روش همرسوبی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
8 نقش یون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی