دکتر حسن کیائی

دکتر حسن کیائی دانشگاه امام صادق

دکتر حسن کیائی

Dr. Hasan Kiaee

دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of cross countries income inequality panel data: Using random effect regression trees (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها دوره: 1، شماره: 2
2 ارزش گذاری صکوک اجاره مبتنی بر سهام با استفاده از روش ریاضیات تصادفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 14، شماره: 2
4 Non-linear Analysis of Stability in the Islamic Banking Industry (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 46، شماره: 2
5 تامین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکت های ناشر صکوک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 16، شماره: 31
6 تبیین ویژگی های ساختار نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدهای اقتصادی (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 8، شماره: 29
7 جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
8 سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
9 شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس روش حذف فرضی و بررسی امکان تحقق درون زایی با توجه به این بخش ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک برای نهادهای ضمانت سپرده (دریافت مقاله) ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
2 اعتبارسنجی مشتریان در تسهیلات قرض الحسنه بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
3 بانکداری اخلاقی: بررسی نقاط مشترک و تمایز آن با بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی
4 بررسی رابطه ساختار نظام ضمانت سپرده کشورهای منتخب با درجه ثبات مالی آنها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
5 بررسی نقش تامین مالی جمعی خیرخواهانه در ایجاد اشتغال و تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
6 بررسی نقش فعالیت های خیرخواهانه در تحقق ظرفیت های تامین مالی خرد در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
7 جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامیایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
8 سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی