دکتر محسن معصومی

دکتر محسن معصومی دانشیار، گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران

دکتر محسن معصومی

Dr. Mohsen Masumi

دانشیار، گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آغاز حرفه وراقت در میان مسلمانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 44، شماره: 2
2 ایران گرایی در آثار مورخان ایرانی اسلامی در سده های سوم تا پنجم هجری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 47، شماره: 2
3 بررسی انگیزه ‎های اقتصادی زرتشتیان در گروش به اسلام در سده‎ نخست هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 54
4 بررسی جایگاه سلطان جهان بیگم در تحول آموزش زنان مسلمان هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 46
5 پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت های شیعی دکن (قطب شاهیان، عادل شاهیان، نظام شاهیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 51، شماره: 1
6 تاملی بر درستی و دقت آمار و ارقام موجود در منابع تاریخ اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 2
7 تقابل و تعامل زرتشتیان و مسلمانان در سده های نخستین اسلامی؛ ارزیابی انتقادی کتاب ستیز و سازش اثر جمشید گرشاسب چوکسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 3
8 جایگاه دینی، علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در سده های نخستین ورود اسلام به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 23
9 درآمدی بر مواجهه مسیحیان ایران با فاتحان مسلمان در سده نخست هجری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 50، شماره: 2
10 راه‎های اثبات پذیرش اسلام از سوی زرتشتیان در سده‎های نخست ق (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 54، شماره: 1
11 زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده های نخستین اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 54، شماره: 2
12 سیاست دینی و مذهبی حکومتگران افغانی در هند: لودیان (۸۵۵-۹۳۲ق)، سوریان (۹۴۷-۹۶۳ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 14، شماره: 52
13 شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
14 شیوخ نقشبندی و سیاست در دوره تیموری (با تاکید بر عملکرد سیاسی عبیدالله احرار) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 52، شماره: 1
15 لوطیان و ناآرامی های شهری در دوره ناصری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 48، شماره: 2
16 مناسبات سلاطین دهلی با مشایخ چشتیه و سهروردیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 1
17 نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعراب از آغاز تا پایان سده ی نخست هجری قمری (گروه ها، انگیزه ها و انواع همکاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 13
18 وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 6
19 هندوان و آیین های محرم در لکهنو در دوره نواب اوده (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 50، شماره: 1